Brage Molteberg Midtsund


Avatar photo

Om Brage Molteberg Midtsund

Hedmarking Bachelor filosofi Universitetet i Oslo Grunnfag KRL MF Mastergrad MF. Avhandling "Søren Kierkegaards etikk og metaetikk i Frygt og Bæven og Kjerlighedens gjerninger" Jobber som menighetspedagog i Jessheim Jobber også som skribent og mentor for IKO. + diverse prosjekter


Lyspærer, Desmond Tutu, Jesus. Lys og fellesskap er tema for denne andakten.

Jeg, en lyspære?


På trosopplæringskonferansen 2012 på Lillestrøm handlet ett av seminarene om erfaringer med planarbeid i trosopplæringen. Her kan du se nærmere på materiale fra dette seminaret.

Hvordan lage trosopplæringsplan?


Hvordan møter vi som kristne en verden skapt av en god Gud, men der det finnes ondskap og lidelse? Denne andakten handler om Guds nærvær og vårt nærvær med våre medmennesker.

Andakt: Trøste og Bære1
Hvilket innhold ønsker vi å gi barn og unge i våre menigheter? Hvilke kjernetekster er viktigst? Når passer de ulike temaene og tekstene inn i de ulike aldersfasene? Menighetene basker med slike problemstillinger både når det gjelder de planer som skal utarbeides og når det kommer til det konkrete arbeidet. Kan boken "Troens ABC" bidra til dette?

Anmeldelse: Troens ABC


En andakt om hva vi kan lære av liljene på marken og fuglene på himmelen. Les Matteus 6:24-34

Vær ikke bekymret!