Hvordan lage trosopplæringsplan?


Skrevet av Brage Molteberg Midtsund


På trosopplæringskonferansen 2012 på Lillestrøm handlet ett av seminarene om erfaringer med planarbeid i trosopplæringen. Alle enheter i Den Norske kirke som mottar midler til trosopplæring må lage en plan for arbeidet sitt. I dette seminaret snakket Kristine Aksøy fra Kirkerådet om hvilke momenter som er viktige i en god plan. Brage Midtsund fortalte om planarbeidet i Ullensaker kirkelige fellesråd. Der har de utviklet og fått godkjent planen «Vi deler».

Det å lage en plan for trosopplæringen handler ikke kun om å finne på en mengde nye trosopplæringstiltak. Det ligger en lang prosess bak det å utvikle en plan som er godt plantet i menighetene. I Ullensaker var det viktig menighetene hadde et eierskap til planen – det skulle være et stort «VI» som stod bak planen. I denne prosessen er det også viktig at en ikke lager en plan som havner i skrivebordsskuffen, men at den er en konkret plan som brukes i det daglige.

I powerpointfilen som er lenket under finner du noen av de momentene som foredragsholderne utdypet under seminaret. Se også lenke til Ullensakers lokale plan for trosopplæring.

Trosopplæringplan Ullensaker FR

Vi har en plan_TK2012

Relaterte artikler

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *