Om Ungdomsarbeid.no


Ungdomsarbeid.no

Det er mye godt ungdomsarbeid som blir gjort, og det er mye som kan bli gjort bedre. Det er vårt håp og vår tro at vi kan møte ungdommer bedre hvis vi deler tanker og erfaringer, så herved gis første utfordring: del de tankene, løsningene og utfordringene du har for at vi sammen kan vise at Guds rike har kommet nær – kommenter på saker her på siden, eller i sosiale medier, eller send en mail til oss her. Det er for dumt å sitte alene med gode ideer og løsninger når vi er på samme lag.

Ungdomsarbeid.no er en ressursside for alle som jobber med kristent ungdomsarbeid. Vi ønsker både å inspirere og utfordre, samt komme med gode og aktuelle tips. Følg oss på Twitter eller Facebook for å holde deg oppdatert på nye saker.


Redaksjonen

Ungdomsarbeid.no har en redaksjon som møtes månedlig for å diskutere hvilke saker som skal skrives, og hvilke temaer vi skal arbeide med. Vi skriver langt fra alle sakene selv, for vi ønsker å løfte fram mange ulike stemmer. Redaksjonen er på mange måter en idémyldringsarena hvor vi samles for å finne ut hvilke saker som bør skrives, og hvem vi vet om som kunne skrevet en slik sak. Fordi vi bare er mennesker, og har begrensede evner, nettverk og oversikt, så tar vi gjerne imot tips om både saker og mennesker som burde løftes fram. Ta kontakt her.

Redaksjonen består av:

– Gunnhild Nordgaard Hermstad, kapellan i Nordberg menighet

– Anne May Aakvik Agerup, UKT-student ved MF

– Lina Holberg, IT-ansvarlig for KRIK

Astrid Sandsmark, universitetslektor ved MF, med programansvar for bachelorprogrammet UKT

Tor Olav Gauksås, redaktør for siden, og teologistudent ved MF


For å finne saker kan du kikke i menyen til venstre, eller menyen på topplinja. Sakene er sortert etter kategorier, som for eksempel andakteranmeldelser eller refleksjoner

Et annet viktig aspekt for å forstå hvordan siden er bygd opp er at Ungdomsarbeid.no er temabasert. Det vil si at vi i en gitt periode har fokusert på ett tema, og sakene innen dette temaet fordeler seg mellom de ulike kategoriene. En oversikt over alle de ulike temaene vi har skrevet om finnes i menyen til venstre under temaer.


Spørsmål/tilbakemeldinger?

I og med at vi ønsker å være en ressursside så er vi avhengige av å ha en brukervennlig nettside. Derfor setter vi stor pris på tilbakemeldinger som kan gjøre at siden blir bedre, både form- og innholdsmessig. Kom gjerne med en tilbakemelding her.


Samarbeidspartnere

Ungdomsarbeid.no er et samarbeid mellom MF og en rekke kristne ungdomsorganisasjoner: Acta, Den norske kirke, HEKTA, KFUK-KFUM, KRIK, NLM Ung og NMSU.