UKT-konferansen

Ungdom, Kultur og Trosopplæring (UKT – bachelorstudie ved MF) arrangerer UKT-konferansen hvert andre år, i forbindelse med Trosopplæringskonferansen. UKT-konferansen er en konferanse for ungdomsarbeidere som går over to dager på MF, hvor det blir holdt en rekke foredrag og seminarer.

Her på siden legger vi ut videoer og refleksjoner som har nær tilknytning til UKT-konferansen.Vi stiller de samme spørsmålene til en rekke bidragsytere til UKT-konferansen. Første mann ut er Bård Eirik Hallesby Norheim

Å ta valg som utvalgt