UKT-konferansen

Ungdom, Kultur og Trosopplæring (UKT – bachelorstudie ved MF) arrangerer UKT-konferansen hvert andre år, i forbindelse med Trosopplæringskonferansen. UKT-konferansen er en konferanse for ungdomsarbeidere som går over to dager på MF, hvor det blir holdt en rekke foredrag og seminarer.

Her på siden legger vi ut videoer og refleksjoner som har nær tilknytning til UKT-konferansen.
Under UKT-Konferansen, oktober 2012 holdt Sunniva Gylver, stipendiat ved Menighetsfakultetet, avslutningsforedraget: "Se og våge å la seg bli sett." Her kan du se det i sin helhet.

Video: Se og våge å la seg bli sett, av ...
Under UKT-Konferansen 2012 holdt John Kaufman, førsteamanuensis i kirkehistorie på MF foredraget: Hvilke mønstre har kirkefedre som kan være til nytte for dagens ungdomsarbeid? Her kan du se foredraget i sin helhet.

Video: Mønstre fra kirkefedrene, av John Kaufman


2
Under UKT-Konferansen holdt Morten Holmqvist seminaret: Hvordan lærer konfirmanter kristen kunnskap? Her kan du se seminaret i sin helhet.

Konfirmanter og kristen læring