UKT-konferansen

Ungdom, Kultur og Trosopplæring (UKT – bachelorstudie ved MF) arrangerer UKT-konferansen hvert andre år, i forbindelse med Trosopplæringskonferansen. UKT-konferansen er en konferanse for ungdomsarbeidere som går over to dager på MF, hvor det blir holdt en rekke foredrag og seminarer.

Her på siden legger vi ut videoer og refleksjoner som har nær tilknytning til UKT-konferansen.Under UKT-konferansen på Det teologiske Menighetesfakultetet 18-19 oktober 2012, holdt Knut Tveitereid foredraget Mønstre i ungdomsteologien. Et tegn i tiden? Her kan du se foredraget i sin helhet.

Mønstre i ungdomsteologien. Et tegn i tiden?Her er materialet fra seminaret "Å lede forandringsprosesser" som professor Harald Askeland holdt på UKT-konferansen 2010.

Å lede forandringsprosesser
Vi filmet seminaret "Teens and Technology" på UKT-konferansen og du kan se det her.

Teens and Technology


Vi intervjuet seks deltagere på UKT-konferansen STORE TING som foregikk på MF 20.-22. oktober 2010.

Etter UKT-konferansen