Ung Teologi

Her finner du saker som først har blitt trykket i Ung Teologi, MF-studentenes eget tidsskrift som Ungdomsarbeid.no samarbeider med.

Ung Teologi er et tidsskrift som ble oppretta i 1968 av MFs studentar. Tidsskriftet skal med sine artiklar reflektere aktuelle teologiske tema som engasjerer målgruppa vår: teologistudentar, teologar og andre med interesse for «ung» teologi. Ung Teologi sin styrke er at det har opphav hos studentane sjølv, og dermed tar «pulsen» på kva tema som interesserar og engasjerer. Ung Teologi ynskjer å ligge på eit nivå som gjer at den alminnelige interesserte leser vil få utbytte av å lese bladet.

Tidsskriftet skal oppmuntre til refleksjon rundt ulike tema i det teologiske landskapet, og dermed stimulere til faglig engasjement og nysgjerrighet. Bidragsytarane våre inkluderer alt frå studentar, til biskopar, professorar og andre fagpersonar.
Vil du bli abonnent? Det kostar berre 200,- i året! Send namn og adresse til abo@ungteologi.no, og følg oss på Facebook1
Forkynnelse i Herrens tjeneste? - Nærhetsetiske belysninger knyttet til forkynnelse for konfirmanter - Av Silje Mathea Kleftås Nygård, fra Ung Teologi 1/15

Forkynnelse i Herrens tjeneste?Hvordan formidler vi en sann Gud til overgrepsutsatte barn? Denne utfordrende problemstillingen er det trosopplærer Anne-Marthe Eilertsen tar tak i, og i denne artikkelen gir hun forslag til hvordan man forkynner for, og møter, barn med overgrepserfaringer. - Først publisert i Ung Teologi nr 1/15

Er du der for meg også?


2
Jeg ønsker å stille noen hovedspørsmål som kan danne en retning for prosjektet. Hvem har vandret til kirken? Hvorfor har de vandret? Ved hvilke anledninger har de vandret? Hvor ender vandringen når en kommer inn i kirkerommet? Spørsmålenes hensikt er at elevene skal få hjelp til å stille nye spørsmål som leder frem til ny kunnskap om deres egen lokalhistorie.

Vandring til kirken
http://www.flickr.com/photos/egoes/4849344012/ 1
Ungdom og sorgbearbeiding på nett - Hva kjennetegner ungdoms praksis med spontane minnesider på nett, og hvordan kan vi som kirke forholde oss til dette?

Ungdom og sorgbearbeiding på nett