Hvordan kan evangeliet utfordre ungdommer i dag?


Skrevet av Jens Bjelland Grønvold, programutvikler for ungt lederskap, Norges KFUK-KFUM


Bortsett fra de tre p-ene porno, prestasjon og psykisk helse, ser det ut til at det går ganske bra for dagens ungdommer. Så hva skal de med kristendommen?

Ungdata-undersøkelsen for 2017 oppsummerer dagens ungdom som ”en veltilpasset, aktiv og hjemmekjær ungdomsgenerasjon”. ”Vend om!” oppleves ikke som noe godt budskap for en som er på rett vei. Så hvordan kan vi som kirkas ungdomsarbeidere utfordre det store flertallet av dagens ungdom; dem som har det bra? På KFUK-KFUMs lederkurs utfordrer vi til samtale om tre spørsmål: Hvem er du? Hvorfor er du her? Og hva skal du gjøre med det?

Hvem er du?

For en generasjon som bruker mye tid på skolearbeid og idrettsprestasjoner, er det kristne menneskesynet ofte fremmed. Jeg tror mange av dagens unge – også av de som har det relativt bra – opplever prestasjonene og utseendet som det de blir elsket for. På sosiale medier er denne kjærligheten ofte helt målbar. Kirka må utfordre det retusjerte menneskesynet. Det krever mer enn ord; unge må oppleve kirka som et fristed fra presset på utseende og prestasjon. Denne opplevelsen åpner for en samtale om identitet: Hvem er du, når du ikke skal defineres av alt du får til?

Hvorfor er du her?

I tillegg til å bidra til identitetsbygging, må kirka være en arena for å drøfte meninga med livet. Min erfaring er at ungdom setter pris på ritualer for å uttrykke tro, og stunder med lystenning og nattverd har stor oppslutning. Sammen med ritualene bør vi føre en samtale som løfter blikket og spør om hva ungdommer føler seg kallet til. Hva vil du forandre i ditt lokalsamfunn, om du kunne?

Hva skal du gjøre med det?

Gjennom trospraksis og gode fellesskap kan vi altså trygge unges tro og selvfølelse. Men hvis det er slik at den kjærligheten Gud har kalt oss til har noen konsekvenser, må kirka også tilby et rom der unge kan oversette tro til handling.

I KFUK-KFUMs ledertrening har vi derfor inkludert en modul om prosjektledelse. Poenget er at ungdommene selv skal få velge noe de vil forandre, og få verktøy til å planlegge og gjennomføre prosjektet. Modulen tar den forutgående samtalen om identitet og oppdrag videre, og spør: Hva skal du gjøre med det? Hver gang jeg har gjennomført modulen, har deltakerne uttrykt en følelse av myndiggjøring, idet de ser at vi tilbyr dem en arena der de selv kan definere hva de vil forandre og jobbe i sitt tempo.

Engasjement innenfra

I møte med dagens unge bør kirka vokte seg vel for å framstå som en prestasjonsarena. Samtidig må vi aldri slutte å holde fram evangeliets call to action. Avgjørende for å mestre denne balansegangen, er at vi tar ting i riktig rekkefølge og tempo. Dersom vi begynner med spørsmålet «Hva skal du gjøre med det?», blir vi nok et åsted for krav og mas. Men om vi jobber for å legge til rette for en prosess i hver ungdom, som handler om identitetsdannelse, opplevelse av mening og oppdrag, og etter hvert handling, tror jeg unge vil vise seg som kirkelige aktivister for en bedre verden. Da får engasjementet tid til å vokse innenfra.

Det er fint at norsk ungdom generelt har det bra. Så hva skal de med kristendommen? Jeg håper de vil få rom og hjelp til å finne ut av livet, oppleve mening i troa og en arena for å skape en bedre verden.

I 2017 ansatte Norges KFUK-KFUM to programutviklere for ungt lederskap på heltid. Høsten 2018 relanserer de MiLK – Minilederkurs for 10.-klassinger, utgir Tweenslederkurs for 10- til 13-åringer, nytt Ledere i Vekst Global-kurs for 16-19-åringer, samt bygger en helt ny kursportefølje i Forandringshuset Lederakademi. Se KFUK-KFUM.no og Forandringshuset.no/lederakademi for mer informasjon.

Relaterte artikler

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *