Brage Molteberg Midtsund


Om Brage Molteberg Midtsund

Hedmarking Bachelor filosofi Universitetet i Oslo Grunnfag KRL MF Mastergrad MF. Avhandling "Søren Kierkegaards etikk og metaetikk i Frygt og Bæven og Kjerlighedens gjerninger" Jobber som menighetspedagog i Jessheim Jobber også som skribent og mentor for IKO. + diverse prosjekter

Denne andakten handler om faste og fokusendring.

Fokusendring


1
Denne andakten handler om forventninger og at gamle testamentets Josef har noe å lære oss om dette.

Over all forventning!