Over all forventning! 1


Skrevet av Brage Molteberg Midtsund


Andakten ble laget til Konfirmantleiren Hedmark og Oppland.

Denne andakten handler om forventninger. Som kristne tror vi at vi er skapt av Gud med en bestemt hensikt – Gud har en plan for hvert enkelt menneske. Men vi har ikke den fulle og hele innsikt i Guds plan for oss, kanskje ser vi bare noen tegn eller vi har et kall som peker mot det som er planen. Forventningene våre til fremtiden blir en form for sannsynlighetsregning der vi ser tegn eller opplever at Gud kaller oss til tjeneste og basert på disse forventer et resultat. Men hvilke forventninger kan vi ha? Hva med de gangene vi blir skuffet? Gamle testamentets Josef lærer oss noe om dette.

Josef var høyt elsket av sin far, faktisk var han høyere elsket enn sine brødre. Dette likte ikke brødrene. En gang hadde Josef en drøm og fortalte om den til brødrene sine: «Hør hva jeg har drømt! Se, vi var ute på åkeren og bandt kornbånd. Kornbåndet mitt reiste seg og ble stående, mens kornbåndene deres samlet seg omkring mitt og bøyde seg for det» (1. Mosebok 37:6-7). Brødrene ble provosert av drømmen, de tolket den rett som at de en gang skulle bøye seg for sin bror som de i utgangspunktet ikke likte. Det endte med at de kastet Josef i en brønn. Men siden de ikke ville drepe sin egen bror bestemte de seg for å selge ham til noen ismaelitter. Innen de kom tilbake til brønnen for å trekke Josef opp igjen, var han borte. Han var blitt funnet og solgt til Egypt.

Ut fra drømmen er det ingen tvil om at Josef fikk forventninger om sitt eget liv og virke. Men så ble han solgt til Egypt og endte opp som slave. Selv om det å være slave i et ukjent land må ha vært helt forferdelig og uvirkelig i forhold til Josefs forventningene ser vi at det tross alt gikk ham vel. Josef ble godt likt blant dem han arbeidet for og vi hører at Gud har en vilje med Josef: «Men Herren var med Josef og viste ham godhet» (1. Mosebok 39:21). Etter hvert karet Josef seg så langt opp i hierarkiet at han til slutt ble hersker i Egypt. Så skjedde det at brødrene kommer til Egypt og møter Josef. De kjenner ham ikke igjen, men Josef forteller hvem han er. Selv om brødrene frykter at Josef skal gjengjelde det onde de gjorde mot ham, velger han i stedet å tilgi dem. De bøyer seg for sin bror. Drømmen Josef hadde ble til slutt sann, han står, som kornbandet, omringet av sine brødre som bøyer seg for ham.

Josef fikk gjennom drømmen et klart tegn på at han i fremtiden skulle være en leder som andre bøyde seg for, dette må ha gitt ham store forventninger. Men at han skulle bli kastet i en brønn og solgt til Egypt som slave svarte nok ikke helt til disse forventningene. Likevel stolte han på Guds løfte.

Mange av oss har det som Josef noen ganger. Vi har forventinger om fremtiden, livet, jobb, familie eller lignende. Kanskje har du tatt en spesiell utdannelse eller meldt deg til lederverv fordi det var det du trodde var planen for deg, men så gikk det ikke slik du trodde. Forventninger er en form for sannsynlighetsregning. Du har ønsker for livet eller kanskje har du et kall. Du ser for deg hvordan du skal leve og hva du skal gjøre. Men så ender det noen ganger i skuffelse. Forventning + resultat=skuffelse. Her kan vi lære noe av Josef. Josef fikk en klar forventning av tegnene i drømmen, det gikk ikke som han trodde underveis, men til slutt ble forventningene til virkelighet. Bare ikke på den måten Josef trodde.

Gud har en plan. Gud skapte oss av en bestemt grunn, vi er «villet». Han satte oss på jorden for at vi skal leve der etter hans vilje. Gud er allvitende. Han kjenner fortiden, nåtiden og fremtiden, mens vi kun kjenner litt av fortiden og nåtiden, og kanskje har vi noen få tegn på hva fremtiden bringer. Mens Gud har et evig perspektiv har vi kun det perspektivet vi har her og nå på jorden. Dermed kan Gud ha en plan for deg som du ikke fullt ut kan ha innsikt i. Josef måtte leve i uvisshet. Selv om han hadde sett tegn på at han skulle bli en leder skjedde det ting i livet hans som han ikke kunne forstå. Vi, som Josef, har bare vårt perspektiv som begrenses av vår egen menneskelighet. Vi ser bare verden rundt oss slik den fremtrer, og fremtiden kan vi ikke forutse. Men Gud er over alt vi kan begripe og kan gi oss noe vi ikke kan forvente, nettopp fordi vi ikke vet hva vi kan forvente. Gud har en plan og kan gi oss noe over all forventning. For Josef gikk det til slutt over all forventning. Han kan umulig ha sett for seg at han til slutt skulle være leder for folket etter å ha blitt sendt til Egypt som slave.

Gud har en plan med deg og meg over all forventning. Men det er selvfølgelig ikke slik at vi overhodet ikke har innsikt i Guds plan for oss. Gud sier mye i Bibelen om hva vi skal gjøre som mennesker; han har skapt oss med noen bestemte egenskaper; kanskje har han gitt deg et konkret kall. Gud viser med tydelighet at han har en plan med oss, men vi ser ikke den fulle og hele planen, derfor sitter vi kun igjen med noen forventninger om fremtiden.

Historien om Josef handler altså om forventninger og om hvordan Gud med sitt perspektiv har en mye større plan enn vi har innsikt i. For oss handler det om å ha tillit til at Gud har en plan over vår forventning. Josef forstod drømmen som et løfte fra Gud om at han ville bli en leder for sitt folk. Selv om veien ble tung valgte han hele tiden å hvile i tillit til at Gud holder sine løfter. Det å tro på Gud er å leve i tilliten til løftene fra Gud og stole på at han har en stor plan over all forventning for deg selv om veien kan være tung. Da kan du forvente to ting:

1. At Gud har en plan for deg over all forventning.

2. At Gud holder sine løfter

Relaterte artikler


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Én tanke om “Over all forventning!