Oversikt over konfirmantbøker 1


Skrevet av Brage Molteberg Midtsund


Det finnes mange konfirmantbøker der ute med vidt forskjellige innganger til materialet. Vi går her igjennom de ulike bøkene vi har fått fatt i og beskriver kort hvordan bøkene er lagt opp. Håpet er at du som leter etter ressurser til konfirmantundervisningen her skal finne en oversikt over det som finnes og noen pekere mot hvordan de enkelte bøkene er lagt opp.

Det finnes ulike måter å bruke disse ressursene på. Bøkene i seg selv er lagt opp på ulike måter, der noen for eksempel legger opp til flere aktiviteter i undervisningen enn andre. Noen av oss følger enkelte opplegg slavisk enten ved at vi legger opp undervisningen etter disposisjon i konfirmantboka, eller ved at vi i stor grad lar konfirmanten arbeide med de utfordringer og oppgaver som gis i boka. Andre av oss har bruker kanskje flere av disse bøkene og syr sammen det beste til et eget opplegg. Det finnes sikkert like mange måter å bruke konfirmantbøker på som det finnes konfirmantundervisere.

Vi vil ikke gå dypt inn i hver bok, men bare gi korte beskrivelse som gir en anelse av hvordan den enkelte bok er lag opp. Ønsker du å gå mer i dybden anbefaler vi artikkelen «Valg av konfirmantbok – valg av konfirmasjonsprofil. En vurdering av av akutelle konfirmantbøker» som Hilde Fylling skrev for noen år siden(se vedlegg nederst i artikkelen). Hilde fylling går der i dybden både teologisk og pedagogisk på de fleste av konfirmantbøkene vi i denne artikkelen trekker frem. Merk at noen av bøkene hun går igjennom har kommet i nye opplag.

Vi er åpne for å oppdatere denne artikkelen hvis du sitter på andre konfirmantbøker som er gode. Kommenter gjerne under hvis du har tips eller erfaringer å dele.

«Kort & godt» 

Kristine Aksøy og Geir Hegerstrøm. IKO-forlaget 3.utg. 2012

«Kort & godt» består av en liten konfirmantbok som kan deles ut til konfirmanten og en omfattende lederperm. Konfirmantboken er liten, tynn og hendig, men har mye innhold. Vi får 17 små kapitler som dekker alt det grunnleggende som skal inn i konfirmasjonsundervisningen. Det gis også mulighet for at konfirmanten kan notere i boken. Boken passer fint til utdeling og kan også brukes som mal for hvordan en fordeler temaer i konfirmantundervisningen, slik at konfirmanten kan følge den tematiske utviklingen i undervisning og i tillegg ha en bok «for livet» der alt det grunnleggende i kristendommen står.

Lederpermen er svært omfattende. Der får vi blant annet forslag til hvordan en kan bruke konfirmantboka. Det gis også et opplegg med 17 samlinger basert på konfirmantboka. I tillegg får vi mange tips når det gjelder administrasjon av konfirmantarbeidet, medarbeider- og foreldrekontakt, diakoni, leir, film i konfirmanttiden, musikal, konfirmantspeiding, friluftskonfirmant, smågrupper, konfirmanter med spesielle behov og mye mer. Lederpermen er den mest omfattende av de vi har gjennomgått, og skiller seg ut ved at den dekker hele konfirmantarbeidet, ikke bare selve undervisningen.

«Brukerveiledning»

Knut Tveitereid, Hege E. Fagermoen, Bård E.H. Norheim og Per Arne Dahl. Luther forlag.

«Brukerveiledning» er stor bok som kan deles ut til konfirmantene, men kan også være en ressurs for konfirmantlederen når det gjelder innhold i konfirmantundervisningen. Bokas innhold dreier seg rundt høytider og temaer i kristendommen og er delt inn i følgende kapitler: dåp, jul, bryllup, begravelse, påske, pinse og konfirmasjon. Hvert kapittel trekker inn tanker rundt det enkelte tema, slik at vi samlet sett får en helhetlig beskrivelse av kristendommen innenfor rammene av konfirmantundervisningen. Det er også mye fokus på fakta om ulike deler av kristendommen.

For eksempel inneholder kapittelet om dåpen undervisning om dåpen, matoppsrkifter(frokost), en tekst om Paulus, tematikk rundt trosbekjennelsen, to informative sider om dåpen(fra A til Å), en tekst om Martin Luther King, Faderen av Bjørn Stjerne Bjørnson, Jesu 13 apostler, samt ulike aktiviteter som quiz, oppgaver og leker som kan brukes i konfirmantundervisningen.

«Brukerveiledning» er en fargerik og innholdsrik bok som gir mye stoff til undervisningen og er en flott bok som konfirmanten kan ha i sin bokhylle og ta frem igjen hvis hun eller han i fremtiden ønsker å repetere innholdet i kristendommen. Bokens har en litt uvanlig struktur, men samtidig gjøres dette på en kreativ og spennende måte som kan friske opp konfirmantundervisningen.

«Å sette ord på hva jeg tror på»

Signe Rørdam Thomsen, Lene Sander og Lars Nymark. Oversatt til norsk av Svanaug Steinnes. Norsk utgave 2012 Verbum forlag.

«Å sette ord på hva jeg tror» består av en konfirmantbok som kan deles ut til konfirmantene og en bok til konfirmantlæreren. Selve konfirmantboken er lagt opp slik at konfirmanten selv kan arbeide med stoffet, hvert kapittel inneholder aktiviteter og utfordringer knyttet til temaet som konfirmanten kan utføre selv eller i grupper. Grunntemaer er fordelt over følgende seks kapitler: kirken og gudstjenesten, Gud, Jesus Kristus, dåp og bønn, nattverd og «Å leve som kristen». Boken er i et stort format, er fargerik og legger opp til at konfirmanten kan notere tanker og løse oppgaver for egen penn. Det gies også mye informasjon om hvert tema, i tillegg er det mange informative illustrasjoner. Boken inneholder alt det grunnleggende som trengs i konfirmantunervisningen.

Lederboken inneholder mange ressurser både når det gjelder grunnlagstenkning rundt undervisningen og hvordan en kan legge opp undervisningen med utgangspunkt i konfirmantboka. Det foreslås et ferdig opplegg til hver enkelt undervisningstime.

Samlet sett er dette et omfattende opplegg som gir mange ressurser og ideer i forhold til undervisningen.

«KRIK-konfirmanten. Idrett og bevegelse som metode»

Georg V. Breivik Det Norske Bibelselskap 2004.

«KRIK-konfirmanten» er en enkel perm bestående av 50 sider og er en ressurs for konfirmantlæreren. KRIK er jo kjent for å ha et fokus på bevegelse, denne permen er en god ressurs for de som ønsker å bruke bevegelse og aktivitet som metode i konfirmantundervisningen. Det er lagt opp et timeopplegg med sentrale temaer som identitet, Bibelen, trosartiklene, etikk og lignende. Hver konfirmanttime har et eget kapittel der tematikk kobles til aktiviteter. Tanken er at aktivitetene som foreslåes skal gi opplevelsesbasert undervisning. Det gis også oppgaver til konfirmantene der de skal skrive og reflektere, disse oppgavene kan kopieres fra permen og deles ut.

Dette konfirmantopplegget passer fint for deg som ønsker å ha et undervisningsopplegg med aktivitet og bevegelse som metode. Så gjelder å ha en gymsal til rådighet, eller kirkebenker som kan flyttes…

krikkonfirmanten

«Con Dios»

Johan og Kristina Reftel. Oversatt av Kjersti Wangensteen-Grøv for Verbum Forlag 2011(lederveiledningen vi sitter på er fra 2005).

«Con Dios» er kanskje det mest omfattende konfirmantopplegget. Boken er trykket på glanset papir og kan deles ut til konfirmantene. Det er lagt opp til at konfirmantene skal være aktive brukere av boken. Den inneholder alt det faglig sett nødvendige i konfirmantundervisningen fordelt over 19 kapitler. Hvert kapittel dreier seg om et tema, for eksempel «Sønnen», og konfirmantene får muligheten til å lese og å svare på utfordringer. Det er i det hele tatt en fin layout, mange bilder og kreative utfordringer for konfirmanten. Konfirmanten kan enten bruken boken i egetarbeid, men helst bør kanskje dette opplegget kobles til en eller annen form for undervisning. For mange vil kanskje Con Dios være en god ressurs å hente ideer og materiale fra, det flommer over av kreative tekster og oppgaver.

I tillegg følger en lederveiledning med. Dette er en metodebok der konfirmantlederen får tips til hvordan en kan legge opp undervisningen. Det gies temaer og tips til samtalegrunnlag, aktiviteter som er koblet til de enkelte temaer og så gis oppdrag som hjelpeledere i konfirmantarbeidet kan utføre.

«Korsvei»

Stig Lægdene og Dag Nordbø. Illustrasjoner av Kristin Hagesæther. J.W. Cappelens forlag a.s. 2000(2.opplag).

«Korsvei» er en konfirmantbok som kan deles ut til konfirmantene. Det er en hendig og flott bok med mange illustrasjoner og tekster som konfirmanten kan reflektere over. Det er ikke lagt opp til oppgaver der konfirmanten skriver i boken bortsett fra at hun eller han skriver navn og informasjon tidlig i boken. Men hvert kapittell har det forfatterne har kalt «Tankekors» der konfirmanten for spørsmål å reflektere over. Hvert kapittel inneholder også forslag til en form for liturgi i undervisnngen av det enkelte tema. Rent innholdsmessig får konfirmanten de sentrale deler av kristendommen som trosartiklene, identitet, kjærlighet, penger, døden og liknende. Boken har et fokus på de nære ting, og bruker flott estetikk både tekstuelt og visuelt.

«Konfirmantbibelen»

Bibelselskapet 2011.

«Konfirmantbibelen» har kommet i ny form, med nytt design og selvfølgelig med 2011-oversettelsen av Bibelen. Konfirmantbibelen er skapt for å dele ut til konfirmantene til odel og eie, og har et spennende omslag som er utskiftbart. Layout og illustrasjoner er flott utført noe også Bibelselskapet har fått en pris for. I tillegg til selve bibelteksten inneholder Konfirmantbibelen temasider før vi går inn i 1. Mosebok. Temasidene er lettleste og oversiktlige med et språk som konfirmantene forstår. Konfirmanten kan lese om å bruke Bibelen og andre temaer som konfirmantplanen i Gud gir-Vi deler krever. For hvert tema gis det også tips til relevante steder i Bibelen som konfirmantene kan slå opp i, det gis også bønneemner som er koblet opp mot Kristuskransen. Etter Bibelteksten får vi en Bibelveiviser som inneholder en  stor mengde fakta om Bibelens tilblivelse, hvem er hvem, hvordan finne sentrale temaer i Bibelteksten, Trosbekjennelsen, Fadervår og andre sentrale bibeltekster.

Konfirmantbibelen er en flott gave til konfirmanten med mye fakta og refleksjoner som er skrevet og illustrert på en lettfattet og engasjerende måte. Men også konfirmantlæreren vil ha nytte av Konfirmantbibelen, der en kan ta utgangspunkt i temaer og, ikke minst, har stor tilgang på fakta.

Konfirmatnbibelen har også en egen nettside som konfirmanten kan bruke selv. Se www.kbibel.no

Relaterte artikler


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Én tanke om “Oversikt over konfirmantbøker