Jeg, en lyspære?


Skrevet av Brage Molteberg Midtsund


Spørsmålet i tittelen på denne andakten er kanskje litt rart? Ja, det er litt rart. Spørsmålet dukket opp da jeg for ikke lenge siden leste et sitat av den sørafrikanske kirkelederen og aktivisten Desmond Tutu. Han sa: «Remember, we are only the light bulb and its our job to merely keep screwed in». Enkelt oversatt sier han at vi er bare lyspæren, og det er vår jobb å holde oss skrudd inn i sokkelen. Tanken er at den enkelte er avhengig av fellesskapet for å oppnå store mål som enkeltpersoner. Dette er også et flott bilde på hva det vil si å være kristen i fellesskap med Gud og i fellesskapet med andre mennesker.

I Det nye testamentets fire evangelier leser vi om ulike menneskers møter med Jesus. Jesus møter mange mennesker som ikke akkurat beskrives som skinnende lys av sine medmennesker. Vi leser om Jesusmøter med prostituerte damer, en kortvokst tyv av en toller, spedalske, en tvilende disippel og mange andre som ikke passer helt inn i A4-samfunnet. Men Jesus viser både i det han sier og i det han gjør at, for å bruke hans eget bilde, de som har kommet bort fra saueflokken er like høyt elsket av Gud som alle andre. De er like viktige deler av fellsskapet som de som i følge samfunnet er mer aktverdige. Jesus får de utstøtte til å skinne ved at han tar dem med inn i det gode fellesskapet.

Men Jesus er ikke bare opptatt av at de utstøtte skal skinne. Jesus er lys for alle! Om du er utstøtt og upopulær som Sakkeus, eller en helt vanlig arbeider som flere av disiplene var, så er du like verdifull for Gud og for fellesskapet av menneskene rundt deg.

Når Jesus beskriver seg selv som verdens lys sier han i samme åndedrag at han er vårt lys: «Jeg er verdens lys. Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.»(Johannes 8:12). Jesus er verdens lys for oss. Vi har lyset slik at vi kan se, ha det varmt og finne veien foran oss. Lyset skinner ikke bare rundt oss, men også gjennom oss. Vi kan både se de rundt oss, og vi kan se inn i oss selv og vår uendelige verdi i kraft av Jesu lys.

Ved å lese om Jesus som verdens lys kastes det et lys over sitatet fra Desmond Tutu. Tenk deg at du er en lyspære. Uten at du er skrudd inn i en sokkel med strøm blir det ikke lys. For en lyspære gjelder det å være tilkoblet, den trenger ikke å skape lyset, men bærer så og si lyset kun i kraft av å være tilkoblet. Som kristne er vi koblet til Jesus og bærer lyset som strømmer fra Gud. Selv om vi er vanlige mennesker kan vi ved å følge Jesus la lyset arbeide i oss og for oss. La oss kalle lyset for Guds kjærlighet.

Jeg synes det er en trygg og god tanke at selv jeg, som ikke er perfekt på noen som helst måte, kan være i lyset som Jesus er for oss. Som en lyspære kan jeg ikke lyse av meg selv. Men hvis jeg passer på å holde meg skrudd inne i lampesokkelen, eller sagt på en annen måte: Hvis jeg fortsetter å følge Jesus i troen på at han er verdens frelser, da får jeg ta del i å bære Guds kjærlighets lys som skinner sterkere en noe annet lys kan. Da ser jeg det gode i meg selv, og jeg kan gjøre det gode for andre.

Relaterte artikler

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *