Bok: Viktig bok om forkynnelse til ungdom


Skrevet av Idun Strøm Sefland


Bokanmeldelse: ”Grensesprengende. Forkynnelse for ungdom 15-18 år”.

Hans Austnaberg og Bård Mæland (red) Tapir forlag 2009.

Det er ikke altfor mange bøker å velge i som handler om forkynnelse for ungdom. Særlig ikke fra en norsk kontekst. Når det nå har kommet en ny bok med akkurat dette som tema, er det grunn til å hilse den velkommen!

Boken ”Grensesprengende” er todelt. Første del er basert på en empirisk undersøkelse blant ungdom i alderen 15-18 år i Stavanger bispedømme. Informantene er ungdom som er aktive i kristne miljøer. Som leser er det interessant å se temaet ”forkynnelse for ungdom” fra et ungdomsperspektiv og ikke bare fra et forkynnerperspektiv. En liten hake er at man som leser ikke sitter med annen kunnskap om den som siteres i boken enn kjønn, og at dette er en kirkeaktiv ungdom fra Rogaland. Det oppgis at det i intervjugruppen finnes ungdom med noe ulik bakgrunn, men hvem som sier hva kommer ikke frem i svarene som gjengis. ”Det som det er mulig å si noe om ut fra dette empiriske materialet, er akkurat hva disse ungdommene mente om det de ble spurt om”, sier forfatterne. Det er et viktig premiss som man som leser må være klar over. Intervjuene er i seg selv spennende materiale, og de gir mange viktige innspill. Det stilles gode spørsmål med svar som er relevante for en som vil forkynne for ungdom. Kanskje kan man som ungdomsforkynner stjele metoden, og gjøre en lignende undersøkelse der man selv er. Det vil kunne gi viktige momenter til hva ungdom tenker om forkynnelse i ens egen lokale kontekst.
Andre del av boken er en samling enkeltstående artikler. Artiklene har en rød tråd, men kan leses hver for seg. Artiklene holder høyt faglig nivå, og er både spennende og grensesprengende lesning. Her er stoff for den som går sine første skritt som forkynner, men også for den som har mange år bak seg med forkynnelse for ungdom. Det gis ingen enkle oppskrifter eller 10 punkter for å bli en super forkynner. Det er egentlig en lettelse, for alle som har drevet litt med forkynnelse vet at dette er hardt arbeid og ingen enkel oppgave! Det eneste som hjelper for å bli bedre er å øve, gå på trynet, få trøst og ny kunnskap, og prøve igjen. Forkynnelse er et håndverk. Og som for alle håndverk er gode verktøy essensielt. Artiklene i boken er et slikt verktøy. Her finner du mange ulike vinklinger, og mye god teologi. Det er et bredt spenn i tematikk, men den missiologiske grunntonen ligger der tydelig gjennom boken. Det gis gode henvisninger til annen litteratur, så her er det mye å ta tak i for den som vil jobbe videre med tematikken på egen hånd.
De 11 forfatterne bidrar med tanker og stoff som utfordrer, oppmuntrer og inspirerer. Det kunne vært spennende om man også hadde våget å invitere flere jenter med på laget, bare en av de tolv artiklene er skrevet av en kvinne. Hvis dette speiler virkeligheten når det gjelder forkynnelse for ungdom, er det en stor utfordring. Er det færre jenter/kvinner enn gutter/menn som forkynner? I så fall; hvorfor er det sånn? I intervjumaterialet er det tilsvarende skjevfordeling andre vei, intervjugruppen består nemlig av 12 jenter og 5 gutter. Et lite tankekors.
Boken ”Grensesprengende. Forkynnelse for ungdom 15-18 år” er en viktig bok. Den kan være med på å gjøre gode forkynnere enda bedre. Enten man sluker den hel eller tar den i mindre porsjoner, bør boken absolutt være en del av ungdomsarbeideres og ungdomsforkynneres verktøykasse. Forkynnelse er viktig. Gjennom forkynnelsen av Ordet om Gud kan stadig nye ungdommer få et livsforvandlende møte med Ham. Noe større kan ingen være med på. La deg inspirere! Herved er boken anbefalt – på det varmeste!

Relaterte artikler

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *