Bok: Ung Sorg


Skrevet av Jane Christin Siewartz Dahl


Boktittel: UNG SORG
Forfatter: Birgitte Gjestvang, Marit Slagsvold og Atle Dyregrov.

En bok om ungdom og sorg. Boka ”Ung Sorg” forteller historien til 14 gutter og jenter, som har mistet en eller flere av sine nærmeste. De har mistet mødre, fedre og søsken, og det er både ulykker, sykdom og selvmord som er årsaken. Ungdommene forteller hvordan de opplevde selve dødsfallet, og tiden etterpå. De forteller hvordan det var å komme tilbake til hverdagen, til skole og venner, og hvilke utfordringer de støtte på. De forteller hvordan veien videre ble til. Et par av foreldrene til de som mistet noen har også kommet med sine historier. Boka er en flott ressurs, enten du selv sørger, eller du står nær noen som har mistet noen. Den passer for venner, familie, skole og ikke minst ungdomsarbeidere. Psykolog Atle Dyregrov har skrevet en egen artikkel i boka, der han går mer inn på sorgreaksjoner, sorgbearbeidelse og det å støtte noen i sorg. Her er det mange nyttige tips til hva man kan gjøre, hva man kan forvente av egne reaksjoner, og hvordan man kan hjelpe andre gjennom deres sorg. Boka har også en egen oppsummering av nyttige telefonnumre og nettsider.

Denne boka er sterk, den beveger, men den er også nyttig. Hva skjer med en jente som mister moren sin? Hvordan reagerer man når man mister en bror? Hvordan opplever man andres reaksjoner? Hva sitter man igjen med fra dagene etter dødsfallet? Gjennom historiene til disse ungdommene, får man førstehåndserfaring til hva ulike mennesker setter pris på i sorgen, og hva som gjør vondt verre. Vi får sanne historier, livserfaringer og refleksjoner, ærlig og rett fram. Vi møter ei jente som selv overlevde tsunamien, men som mistet faren sin. Vi møter ungdom som er foreldreløse. Vi møter fotballstjernen John Arne Riise, som mistet faren sin som tenåring. Vi møter hun som har en bror som valgte å ta sitt eget liv. Vi møter han som måtte flytte fra hjemlandet sitt da begge foreldrene døde av sykdom. Fedre som døde i ulykker, mødre som dør av kreft. Gutter og jenter som har opplevd å få livet snudd på hodet. Alle forteller de om sorgen, om de gode og de vanskelige minnene, og om utfordringer de møter ved nye milepæler i livet, med en åpenhet som rører. Vi møter ungdom som har grått, rast, mistet alt – og reist seg igjen. Og vi får se at det finnes en vei gjennom sorgen, gjennom minnene.

Ingen sorg er lik. Ingen sørger på samme måte. Allikevel gir denne boka en pekepinn på hvilke ting som kanskje fungerer litt bedre eller litt dårligere enn andre. Mange av ungdommene snakker om sorggrupper, og de fleste har hatt god nytte av det. Mange snakker også varmt om samtaler med psykolog eller andre tillitspersoner, hva dette har betydd for bearbeidelsen av sorgen. De forteller hvilket forhold de hadde til avdøde, hva som skjedde med forholdet når personen døde, og hvordan forholdet til venner og familie og synet på livet endrer seg. Fortellingen om hvilken hjelp som kjentes best, og hvilke behov man har som sørgende, er til god hjelp for den som plutselig står nær en ungdom i sorg.

Som ungdomsarbeidere kan vi fort møte ungdommer som bærer en sorg, en sorg vi kanskje ikke vet hvordan vi skal forholde oss til. Boka ”Ung Sorg” forteller den sørgende hvordan andre i liknende situasjoner har det, samtidig som den forteller den støttende noe om hvordan sørgende tenker, gir et innblikk i tanker og følelser som det kan være vanskelig å sette ord på når en står midt oppe i det hele. Atle Dyregrovs avsluttende artikkel oppsummerer mye av det de unge sier. Han har lang erfaring som psykolog, har ledet Senter for Krisepsykologi i Bergen, og er ekspert på sorg og sorgreaksjoner hos barn og unge. Han trekker fram sine erfaringer fra dette området på en enkel og kortfattet måte, med informasjon som er svært matnyttig og rett på sak. Han gir konkrete råd til sørgende, til nærmeste familie og venner, og til andre instanser som skole og fritidsaktiviteter, om hva en kan forvente, og hva som kan være lurt å gjøre.

Boka er svært lettlest, uten bruk av tunge begreper. På den måten er den en god håndbok for deg som gjerne vil ha litt hjelp i hvordan du best kan hjelpe ungdom i sorg.

Relaterte artikler

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *