Bok: Making sense of Generation Y


Skrevet av Jane Christin Siewartz Dahl


Boktittel: Making sense of Generation Y: The world view of 15-25-year-olds
Forfattere: Sara Savage, Sylvia Collins-Mayo, Bob Mayo og Graham Cray
Forlag: Church House Publishing

Forfatterne har utført intervjuer med ungdom i den aktuelle aldersgruppen (15-25 år). De har spurt dem ut om hvordan de oppfatter ulike bilder, filmer, reklame osv, og deretter sett på hva dette har å si for deres oppfatning av hverdagen.

I forordet i boka står det noen lesetips for den som ønsker å gå rett på sak. Kapittel tre og syv fremheves som ”nøkkelkapitler” for den som vil ha matnyttig info. Hva svarer ungdommene, og hva slags verdenssyn gir de uttrykk for gjennom dette? Hvordan kan vi som kirke ta tak i dette? Men også de andre kapitlene er spennende lesning. Der får man mer innsyn i de konkrete svarene ungdommene gir.

For deg som jobber med ungdom i dag, og som synes det er vanskelig å få grep på hva som er aktuelt og ikke, og om de faktisk er opptatt av de tingene du tror de er opptatt av, er dette en god bok. For selv om den er basert på britisk ungdom, tror jeg mange av poengene som trekkes fram, er ganske universelle. I dagens nettbaserte samfunn er avstander som før var store, nå blitt veldig små, og kultur reiser raskt. Forskjellene på norsk og britisk ungdom er nok stadig mindre.

Kapitlene som tar for seg selve intervjuene, er full av spennende poenger. Hva tenker ungdommene om det de får se av filmer, musikkvideoer og bilder? Hvordan tolker de det de ser? For deg som er ungdomsleder, kan dette gi et innblikk i hvordan ungdommer oppfatter det media gir dem i dag, i et samfunn der det spys ut informasjon kontinuerlig.

Deretter kommer boka med noen kapitler der forfatterne tolker det de har funnet ut. Denne delen er litt tyngre, men allikevel god lesning dersom du ønsker å ta informasjonen et steg videre. Kan man bruke disse mediene til å nå ungdommene? Hvordan kan vi bruke deres verdenssyn? Og når vi føler vi står i to helt forskjellige “verdener”, hvordan kan man finne et nytt møtepunkt?

Jeg tenker at denne boka kan være nyttig lesning for ungdomsarbeidere, kanskje særlig for deg som føler at du ikke er helt “innenfor” ungdomskulturen. Så kan du velge om du bare vil lese intervjuene, og trekke dine egne slutninger, eller om du velger å lese hele boka for å få perspektivene til de som har undersøkt dette, og tips til hvordan du kan bruke informasjonen. Jeg tror du kan få noe ut av boka uansett hva du velger.

Relaterte artikler

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *