Dagsarkiv: 24. september 2009


Det er ikke altfor mange bøker å velge i som handler om forkynnelse for ungdom. Særlig ikke fra en norsk kontekst. Når det nå har kommet en ny bok med akkurat dette som tema, er det grunn til å hilse den velkommen!

Bok: Viktig bok om forkynnelse til ungdom