Andakt Crash Course 2


Skrevet av Christen Christensen


En andaktsproduksjon 1, 2, 3:

1. Tema!

a. Enten får man et tema eller en tekst.

b. Man må finne tema og/eller tekst selv.

2. Hvordan forberede seg?

a. Bønn – Be gjerne så ofte du kan i forbindelse med forberedelsene til en andakt.

b. Bibel – Finn relevante ord/tekster til ditt tema.

c. Idemyldring – Skriv ned alt du kommer på omkring temaet

d. Refleksjoner – Sorter ut det viktigste fra idemyldringen, start tankeprosess.

e. Hovedsetning – Skriv det du vil si ned til en konkret setning. Ett poeng!

f. Disposisjon – Hvis behov, sett gjerne opp en disposisjon for andakten.

g. Skriv andakten – Enten ord for ord, eller stikkordsnotater som du snakker rundt.

h. Øvelse – Pugg det du skal si, og hold den gjerne høyt for deg selv flere ganger så du blir trygg.

3. Holde andakten!

a. Bønn – Be gjerne litt før du setter i gang. Ikke noe krav.

b. Stemmebruk – Bruk tydelig og klar stemme. Bruk din egen stemme.

c. Blikkontakt – Se på tilhørerne, møt blikkene deres.

d. Kunstpauser – Ta gjerne korte pauser mellom poengene, eller på passende steder.

e. Kroppsspråk – Tenk på hvordan du sitter/står, bruk gjerne kroppsspråk til å illustrere det du snakker om.

f. Poeng – Prøv å få poengene dine tydelig frem for tilhørerne.

g. Lengde – Ikke fort deg til slutten, men ta deg tiden du trenger. Pass også på at du heller ikke trekker den ut.

h. Avslutning – Oppsummer gjerne kort hovedpoenget ditt hvis nødvendig.

4. I etterkant!

a. Skryt og ros – Ta imot og vær stolt.

b. Bønn – Takk gjerne Gud etterpå, uansett hvordan det gikk.

c. Konstruktiv kritikk – Ha gjerne som kan gi deg konstruktiv tilbakemelding i etterkant.

d. Refleksjon (gjerne sammen med veileder) – Hva gjorde jeg bra og hva gjorde jeg dårlig? Hva kan jeg gjøre ennå bedre til neste gang?

GENERELE TIPS OG TRIKS

– VIRKEMIDLER:

Jesus brukte mye lignelser i sin forkynnelse – du kan også gjerne bruke ting, historier, bilder eller likende som kan illustrere det du snakker om. EKSEMPEL: Temaet er ”JESU DØD” – ta for eksempel med deg et kors, eller en nagle som illustrer hva som skjedde med ham. Eller bruk et dikt i forbindelse med det du sier, et bilde eller en film? Mulighetene er mange!

– BRUK DET DU HAR

I forberedelsene til en andakt er det viktig å bruke de evnene og tankene, den oppfinnsomheten og de hjelpemidler man har til rådighet og putte dem inn i andakten. EKSEMPEL: Er du flink til å synge? – Avbryt din egen andakt og syng en sang som har noe med temaet og gjøre, etterpå knytter du sangen opp til temaet som en del av andakten.

– FREMFØRELSE

Vær ærlig, la det du sier ha en betydning for ditt eget liv på en eller annen måte. Bruk din egen stemme, ikke ta på deg ”andaktsstemmen”. Ikke bruk mange ekstra unødvendige ord til det du skal si, lær deg andakten godt først så er du konkret, enkel og direkte. Vær personlig, men ikke privat – gi gjerne eksempler fra eget liv, men ikke bli unaturlig privat. La kroppspråket ditt si det samme som det du formidler. EKSEMPEL: Ikke snakk om frimodighet og glede og stå med beina i kors, mens du kikker i gulvet. Heller ikke snakk om sorg og lidelse mens du smiler over hele ansiktet og veiver entusiastisk med armene!

– TROVERDIGHET

Viktig når man skal holde en andakt er å være troverdig, og ikke komme med et budskap man er fullstendig uenig i, eller overhodet ikke interessert i. Det man holder andakt om burde på en eller annen måte ha innvirkning å eget liv.

Mitt viktigste råd er: VÆR ÆRLIG, så går alt bra!

– TEOLOGI

En andakt behøver ikke være noe direkte sitat fra Bibelen, men det er greit å vite at det man snakker om faktisk stemmer overens med det som står skrevet. Her kan det være nyttig med selvstudium i forkant, samtidig som det kan være fornuftig å gå til en veileder for hjelp i vanskelige spørsmål, eller for rent praktisk hjelp.

– OPPBYGGNING OG SAMMENHENG

Pass på at andakten din har en sammenheng. At du ikke i det ene øyeblikket beveger deg fra noe, mens i neste øyeblikk er over på noe helt annet. La det være en klar og tydelig sammenheng og prøv der hvor det er mulig å skape en slags oppbygning, slik at du skaper et slags klimaks, eller bruker fiffige triks for å fenge tilhøreren og fremlegge temaet og poenget ditt ennå tydeligere. Tenk på andakten din som en novelle, at du bare røper det som er nødvendig før du kommer med avsløringen, konklusjonen eller liknende mot slutten.

– HOVEDSETNING

Et veldig godt redskap for en selv i forberedelsene til en andakt, er å krystallisere ut akkurat det du skal si, og få det ned i en setning. På denne måten faller du ikke så lett i fellen av å si for mye om for mange ting – mens man tvinger seg til å komme nøyaktig til poenget. Denne ene setningen vi også gjøre det lettere å lage andakten rundt etterpå.

– RELEVANS OG AKTUALITET

Prøv å knytte det du snakker om opp til tilhørernes liv. Finn tilknytningspunkter i deres virkelighet som du knytter andakten din opp mot, bruk eksempler som er relevante for tilhøreren og aktualiser poenget ditt. EKSEMPEL: Hvis temaet er bønn, og du har lest fra Bibelen og fortalt om hvordan disiplene ba både for hverandre, alene, for syke osv. Så aktualiser det ved å si at dette faktisk også gjelder i dag – for oss! Vi kan be, og vi kan banke på! DU I DIN VERDEN, I DIN HVERDAG KAN SNAKKE MED GUD!

– BRUK GOD TID

Det viktigste for at en andakt skal bli god, er å bruke god tid på forberedelsene, ta deg tid til å be, ta deg tid til å reflektere omkring hva det egentlig er du vil si! Ta deg tid til å skrive ned, revidere og begynne på nytt. Ta deg tid til å snakke med en veileder i forkant, og ta deg tid til å lese mye på andakten i forkant, og til å holde den for deg selv – evt. for veilederen din.

– VÆR SNILL MOT DEG SELV

Ingen blir verdensmester første gang! Iblant går andakten du skal holde ganske dårlig, iblant går den kjempe bra! Noen ganger får du masse skryt, andre ganger ingenting – men uansett; ha tro på deg selv, og fortsett med å holde andakter selv om det skulle gått skikkelig dårlig engang. Gud har tro på deg, og uansett hvordan du føler deg – så kan han bruke deg! Det kan være produktivt å ha en veileder til stede under andakten, dersom dette er mulig, og få ham til å vurdere deg slik at du kan få greie på hva du gjorde veldig bra, og hva du kan gjøre ennå bedre, eller ikke gjøre. En del av oss har en tendens til å for eksempel klø seg veldig mye i håret, sleike seg mye omkring munn eller andre liknende ting man gjør uten egentlig å vite om det. Slike ting er det greit å bli bevisst siden det kan trekke mye av oppmerksomheten bort fra det du sier.

– GUD KAN BRUKE DEG

Man behøver ikke føle seg så voldsomt som en andaktsholder, eller som en forkynner/evangelist for at man skal kunne holde andakt. Gud bruker enhver av oss, stor eller liten, erfaren eller uerfaren, redd eller uredd – og han kan bruke deg! Tenk, du kan være en del av å formidle verdens viktigste budskap ut til mennesker; håp, kjærlighet, tro og nåde over nåde. Et budskap som finner sin vei inn i livet til de menneskene som hører på, fordi du er nemlig ikke alene når du taler Guds ord. Den Hellige Ånd er med deg og planter det du sier i hjertene på tilhørerne, slik at budskapet om Jesus Kristus kan slå rot. Guds ord vender aldri tomt tilbake, er det noe som heter.

Til sist i denne korte innføringen i hvordan man skal holde andakt kommer passende nok et bibelvers. Det er hentet fra Dommernes bok i Det gamle testamentet: ”Gå av sted så sterk som du er, (…) er det ikke jeg som sender deg?” Dom. 6:14. Dette verset har vært en trøst for meg de gangene jeg skulle holde en andakt og har vært veldig bekymret for hva jeg skulle si, og for hvordan det kom til gå.

Gud har sendt oss, og vi har ingenting og frykte i tjeneste for Ham.

Dette er selvfølgelig ingen fasit på hvordan forberede og holde en andakt, men kan kanskje gi noen tips til videre refleksjon og arbeid med forkynnelse.

Lykke til!

Relaterte artikler


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

2 tanker om “Andakt Crash Course

  • Avatar photo
    Torunn Øvsterud

    Ørkenfedrene gav ikke noe videre før det var deres egne erfaringer. Altså vær sann og ekte!
    Få med et eller flere humoristiske poeng, det løser opp.
    Dypp folk i følelser, sier Trond Viggo Torgersen.