Andakt: Langfredag – mørket og den ubegripelige kjærligheten


Skrevet av Thor-André Holten, teologistudent, og ungdomsarbeider i Grefsen menighet


Matt 26,30 – 27,50

 

Det er mørkt. Det er mørkets time. Solen blir formørket, og hele landet blir mørkt. Mørkets time har kommet!

Jesus har i løpet av dagen opplevd å finne sine disipler sovende, da de skulle våke. Han visste at Peter skulle fornekte han, og det gikk som forventet. Han blir hånet og slått. Det er mørkt! Og mørket er skremmende. For i mørket kan vi ikke se hva vi gjør, og uten lys, er alt mørkt. Jesus blir hengt opp på korset. De som ønsket å korsfestet han har hørt hva han har sagt, og sett hva han har gjort. Men de avviste Jesus og hans evangelium. De trodde ikke på at han var den han sa han var. Igjen er spørsmålet hvem er denne Jesus fra Nasaret, som sier om seg selv at han er verdens lys?

Neste morgen fortelles det om flere møter. Og spørsmålet er alltid: Hvem er denne mannen? Hvem er Jesus fra Nasaret?

Det første møtet er mellom eldsterådet og Jesus. ”Er du Messias, så si oss det!” Etterpå videre til Pilatus: ”Er du jødenes konge?”. Pilatus sender han til Herodes, men Jesus tier og Herodes sender han tilbake til Pilatus. Det fortelles at Pilatus ikke finner grunnlag for anklagene og ønsker å frigi Jesus, men folket roper: ”Korsfest, korsfest”.

Jesus blir pisket, slått, og spyttet på. Soldatene kler han ut som en konge. De fester en tornekrone på hodet hans, og henger en purpurkappe på skuldrene hans. Lite minner om den mottakelsen han fikk for noen dager siden da folkemengden hyllet han som den kommende Messias. Vel fremme på Golgata fester soldatene hendene og føttene hans med nagler og reiser opp korset.

Ved siden av Jesus henger det en korsfestet forbryter på hver side. Den ene møter Jesus på samme måte som soldatene hadde gjort. Med spott og hån. På andre siden henger det en annen forbryter. Han møter Jesus annerledes. Han irettesetter den andre forbryteren, og spør om han ikke frykter Gud. Denne mannen har forstått noe av hvem Jesus er når han omtaler han som Gud. ”For oss er dommen rettferdig, vi får bare igjen for det vi har gjort. Men han har ikke gjort noe galt”. Denne mannen snakker på mange måter på vegne av alle oss mennesker. For oss ville dommen vært rettferdig. Fordi vi synder og gjør Gud imot så ville dommen vært gyldig, men i dag blir det tydelig hvem Jesus er og hvorfor han ble menneske.

For nettopp denne dagen, hvor alt håp ser ut til å være ute, hvor hele prosjektet til Jesus ser ut til å rase sammen, da blir Guds kjærlighet til oss mennesker tydeligere enn noen gang. Gud ofrer sin egen sønn for oss mennesker. Det største offeret Gud kunne gjøre, gjør han denne dagen!

I dag har korset i mange sammenhenger mistet sin betydning. Det har blitt mote å gå med kors, både rundt halsen og på klær. Men for oss kristne er ikke korset mote. Det er en kjærlighetserklæring! En kjærlighetserklæring som forteller oss at Gud elsker oss og ønsker relasjon med oss!

Denne kjærligheten er vanskelig å forstå. Fredrik Wisløff, en norsk teolog stiller spørsmålet: ”Hvilken side ved Guds vesen er den ubegripeligste? Ubegripelig er Gud i alt hva han gjør og er. Ubegripelig i sin allmakt, i sin allvisshet og i sin allestedsnærværelse; enda mer ubegripelig i sin hellighet; men mest ubegripelig i sin kjærlighet”.

I dag er Jesus hengt på et kors. I dag er Jesus hengt opp på et kors for å sone vår synd. Hvilken ubegripelig kjærlighet som ligger i dette offeret.

”Ingen har større kjærlighet enn den som gir livet for sine venner.”

Relaterte artikler

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *