http://www.flickr.com/photos/wheatfields/3254871687/

2. påskedag, ikke bare dagen derpå…


Skrevet av Hanne Marie Iaursulëiel Pedersen-Eriksen, teologistudent i stiftspraksis i Ålesund, og ungdomsarbeider i Manglerud kirke


I går, 1. Påskedag 2015, så runget dette bekjennende ropet i kirker verden over: ”Kristus er oppstanden! Ja, han er sannelig oppstanden”. I norskfaget på skolen så lærer vi at en god novelle eller en roman pleier å ha et høydepunkt, det vi også kaller et klimaks. Oppstandelsen var det store klimakset i den kristne fortellingen. Det var det O store høydepunktet! 1. Påskedag var en festdag. Men det var ikke slutten.

 

Det stoppet ikke med Jesu død og oppstandelse. Det stoppet ikke med påsken. Det var ikke sånn at verden levde lykkelig i alle sine dager. 2. Påskedag var ikke bare ”dagen derpå”. Derimot var det starten på noe nytt. Påsken handler om overgangen fra den gamle forståelsen av loven til den nye forståelsen.

 

Jesus sa at han kom for å oppfylle Loven, og med det tror jeg han mente at han ville endre hvordan folk faktisk brukte loven. Altså hvordan man forsto, og i mange tilfeller også fortsatt forstår, synd. Loven var i utgangspunktet laget for å hjelpe oss til å unngå å gjøre syndige handlinger. Handlinger som går på tvers av hva Gud vil. Men jeg tror noe skjedde på veien. En del av lovens tolkninger som vi kan lese om i det gamle testamentet ble dratt så ut av proposjoner av menneskene selv, at vi glemte utgangspunktet.

 

Jesu handlinger i påsken er eksempler på hvordan man skal forstå Gud: Jesus døde ikke bare som et offer, til soning for våre synder. Han stod ikke opp kun for å dømme levende og døde, og for å vise at han var Gud selv. Jesus viste i handling hvordan vi skal være og handle i våre liv. Jesus viser oss hva vi kan og bør gjøre mot og for hverandre!

 

Jesus handlet alltid i kjærlighet til oss mennesker og akkurat dette er det motsatte av synd som er handlinger uten kjærlighet! Handlinger som ikke er basert på kjærlighet gjør at avstanden mellom mennesket og Gud vokser. Hvis vår handling har sin basis i nestekjærligheten derimot, en kjærlighet som speiler den kjærligheten som Gud viser oss, da er denne handlingen faktisk ikke synd!

 

Dette er påskens budskap. Dette er det vi skal ta med oss. Dette er håpet.

Kristus er sannelig oppstanden!

 

Relaterte artikler

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *