Tema: Sjelesorg


Skrevet av Andreas S. Iversen


Sjelesorg er omsorg for sjelen. Det er et litt gammeldagsord som stammer fra tysk. Det er ikke et selvforklarende ord, og kanskje burde vi funnet et annet. Men, ingen andre ord beskriver fullgodt hva sjelesorg virkelig er. Det er mer enn omsorg, mer en samtale, mer enn oppfølging og veiledning, mer en ransaking, mer enn å dele gode og vanskelig ting, mer enn å møtes ansikt til ansikt, mer enn å møtes i Guds nærvær.

Sjelesorg kan ta mange former, men i all hovedsak handler det om å samtale om spørsmål, problemer eller utfordringer i livet. Sjelesorgen er forankret i den kristne teologien, men tema for samtalen kan være så mangt. Den kan like gjerne handle om forholdet til Gud som forholdet til mor og far. Allikevel vil troen alltid være ramme rundt sjelesorgen. Sjelesorg er ikke terapi og skiller seg fra psykologi og psykiatri i den forstand at sjelesørgeren ikke nødvendigvis søker å finne svar og gjøre frisk – men heller å sammen med den andre gå dypere inn og utforske det som tynger.

Sjelesorg skjer som oftest i rammen av en avtalt samtale på tomannshånd, men jeg tror at vi som driver med ungdomsarbeid opplever sjelesorg som en del av hverdagen. Plutselig befinner vi oss i en situasjon hvor en ungdom åpner seg for oss; På gresset ved siden av volleyballbanen, litt bortenfor de andre, forteller hun plutselig om hvor ensom hun er – etter å hå fått forbønn i gymsalen etter gudstjenesten forteller han åpent om livet som skilsmissebarn – i lunsjen, etter at de andre ved bordet har gått, forteller hun hvordan hun synes det er vanskelig å være kristen og samtidig henge med de vennene hun har hjemme.

Sjelesorg handler om å lytte, om å være sammen og om å rette fokuset mot Gud. Som kirke er det viktig at vi tør å ta tak i det som er utfordrende og vanskelig – også på det personlige plan, og sjelesorgen kan være en arena for dette. En arena for å støtte, heie fram og utfordre.

I tiden som kommer ønsker vi på ungdomsarbeid.no å utforske så mange sider som mulig ved sjelesorgen. Vi ønsker å løfte frem ulike former for sjelesorg, ulike innfallsvinkler og metoder, ulike problemstillinger, tips og muligheter. Med dette håper vi å oppmuntre og utfordre til større fokus på sjelesorg i kristne ungdomsarbeid. Selv om sjelesorg som begrep kan være vanskelig og fjernt, er sjelesorg som fenomen nært og gjenkjennelig. Det er som når to mennesker slår følge et stykke på vei, sammen med hverandre og sammen med Gud.

Relaterte artikler

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *