Andreas S. IversenI dag lanserer vi et nytt tema på Ungdomsarbeid.no; Sjelesorg. Følg med i ukene som kommer!

Tema: SjelesorgHvordan skal vi, som kirke og som kristne ungdomsarbeid, være synlige i lokalsamfunnet? En ny, stadig større og mer variert mediehverdag gjør det vanskelig å stikke seg ut og fram. Enten vi skal reklamere for klubben, invitere til konfirmantopplegg, lansere nye aktiviteter, eller hva som helst annet. Forfatter Oddbjørg A. Bjørdal ønsker å hjelpe oss gjennom boken ”En mer synlig kirke”.

Anmeldelse: «En mer synlig kirke»


På Ungdomsarbeid.no vil vi bruke påsken til å legge ut en rekke andakter, og gjennom disse håper vi å kunne bidra til refleksjon rundt påskebudskapet og det som er sentrum for troen vår: Jesu død og oppstandelse.

Andakt: Palmesøndag
1
Hvordan være kirke for ungdom? Det er et spørsmål som alltid har fascinert meg. Jeg tror at svarene er mange og forskjellige, og at det finnes mye man kan gjøre. Men jeg har allikevel erfart de siste årene, at kanskje handler det vel så mye om å ikke gjøre noe…

Å være kirke på kaféen