Anmeldelse: «En mer synlig kirke»


Skrevet av Andreas S. Iversen


Boktittel: En mer synlig kirke
Forfatter: Oddbjørg A. Bjørdal
Forlag: IKO-forlaget

Boken ”En mer synlig kirke” er først og fremst en guide til bedre kommunikasjon og markedsføring i menigheter i Den norske kirke, men jeg tror den kan være vel så nyttig for små og store ungdomsarbeid i kirke og organisasjon. I bunn og grunn handler boken om å det å være bevisste på kommunikasjon og markedsføring – bevisste på hva man ønsker å formidle, hvordan man bør gjøre det, og ikke minst når.

Forfatter Oddbjørg A. Bjørdal forteller at utgangspunktet for boken er «Gud gir – vi deler», kirkens Plan for trosopplæring. I planen, under avsnittet ”Kommunikasjonsarbeid”, blir det snakket meget tydelig og noen klare utfordringer blir gitt. Et eksempel er setningen: ”I tilknytning til planene for de ulike tiltakene må det utarbeides egne strategier for kommunikasjon og markedsføring.”. I tillegg påpeker Bjørdal selv at det i dag fokuseres lite på kommunikasjon og markedsføring på innenfor kirkelige utdanninger, og hun oppfordrer kirken til større åpenhet og bedre informasjon rundt sitt arbeid.

Det er når man skal møte disse utfordringene at denne boken er nyttig.

”En mer synlig kirke” er tydelig og godt utformet, med hjelp og tips fra A-Å i kommunikasjons-, og markedsføringsarbeid. Boken er ment som en praktisk håndbok, og dermed lett å ta i bruk. Praktiske eksempler fra menighetsarbeid og andre settinger illustrerer og utdyper problemstillingene. Temaene i boken inkluderer blant annet ”Hvordan formulere budskapet?”, ”Hvordan bruke sosiale medier?” og ”Hvordan komme på talefot med journalister og redaksjoner?”.

Et av bokens viktigste bidrag er kapitelet ”Utvikling av kommunikasjonsstrategi – steg for steg”. Her blir man enkelt, og punkt for punkt, loset frem til en strategi for sitt eget arbeid. Som Jens-Petter Johnsen, direktør i Kirkerådet, skriver på bokens omslag:

”Det skjer mye flott og viktig i menighetene. Men vi er ikke like flinke til å informere og markedsføre alt det gode som skjer. Og det er ofte vanskelig å nå gjennom i informasjonsjungelen. Denne boka er en hjelp til å utvikle et målrettet og systematisk kommunikasjonsarbeid.(…)”

”En mer synlig kirke” er en enkel, lettlest håndbok til bruk i kirke og organisasjoner. Jeg tror at mange vil ha godt av å lese den, og ha den i bakhånd – enten deres største utfordring er utforming av plakater og brev, eller hvorvidt man skal satse på Instagram eller Snapchat.


 

IMG_5919


”En mer synlig kirke – om kommunikasjon og markedsføring”
  IKO-Forlaget AS, Oslo 2015
  Forfatter: Oddbjørg Aasen Bjørdal
http://iko.no/menighet—barn-og-unge/en-mer-synlig-kirke

Relaterte artikler

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *