Anmeldelse: «Manus for livet? Film som verktøy i trosopplæringen» 3


Skrevet av Jane Christin Siewartz Dahl


Boktittel: Manus for livet?
Redaktører: Margunn Serigstad Dahle og Lena Skattum
Forlag: IKO-forlaget

Boken «Manus for livet?» (red. Margunn Serigstad Dahle og Lena Skattum, IKO-forlaget) tar for seg nettopp bruk av film i trosopplæringen. Hvordan er det mulig å bruke klipp fra ulike filmer, eller hele filmer, som grunnlag for samtale eller undervisning?

Første halvdel av boken ser på denne måten å drive trosopplæring på ut fra et faglig standpunkt. Den går i dybden på hvordan film kan brukes, og hva film formidler av menneskesyn, virkelighetssyn, moral og kunnskap. Den ser på hvordan man skal tolke og analysere film på ulike nivåer, og den gir også en kort innføring i en del aktuelle livssyn.

Siste halvdel er mer konkret, og gir praktiske eksempler på hvordan dette kan gjennomføres, med henvisning til bibelsteder, filmer og tidsavgrensede klipp, samt forslag til hvordan undervisningen kan gjennomføres og hvilke spørsmål som kan stilles til deltakerne. Her er både undervisning for barn, tweens og unge, og her er hele undervisningsopplegg, kortere andakter, filmkvelder, samt en del spørsmål til bruk i gruppesamlinger eller individuell refleksjon.

Helt bakerst i boken finner vi en ressursbank, der det er forslag til klipp en kan se, spørsmål en kan stille seg når en ser film, og henvisninger til ulike nettsider og litteratur.filmforlivet

Flesteparten av filmene som det henvises til i boken er hentet fra de siste ti årene, noe som gjør at det antakeligvis er kjent for ungdommene fra før, og jeg tror dette vil gjøre det lett å få i gang en samtale rundt filmene. Dette er filmer de har interesse for, og som gjenspeiler mye av det de opplever i sin hverdag, og å benytte disse i trosopplæringen kan gi nye perspektiver på det de opplever at disse filmene kommuniserer til dem.

Boken er et nyttig verktøy for deg som ønsker å bruke film i trosopplæringen. Film som media taler lett til barn og unge, og det formidler mye gjennom både handling, bilder og musikk, samt underliggende tematikk og vinkling. Det er mange ulike faktorer man bør være obs på, og boken gir en god innføring i dette.

Første del av boken oppleves nok av undertegnede som litt tung, men det skyldes først og fremst at den er mettet med faglig stoff, og det er god og nyttig bakgrunnsinformasjon å ha med seg, særlig om film og filmanalyse er noe en ikke er særlig godt kjent med. Det er imidlertid også godt mulig å konsentrere seg om den praktiske delen, og hente mye godt arbeid herfra. Her er det skrevet ut i fulltekst hva en som leder kan si mellom klippene, spørsmål som bør stilles og aktiviteter som kan benyttes for å understreke poenget. Denne delen er lettfattelig samtidig som den er grundig, og gir mange gode undervisningsopplegg som krever lite ekstraarbeid for den som skal lede undervisningen. Her kommer det meste servert ferdig tilberedt til trosopplæreren!

Film er som sagt et mangefasettert medium, som kan formidle mer enn det vi er oss bevisst. Derfor vil jeg anbefale at du også setter deg inn i første del av boken – men er du i beit for ideer og trenger hjelp fort, er det fullt mulig å lese starte bakerst, og lese denne delen uavhengig av den innledende delen.

Boken «Manus for livet? Film som verktøy i trosopplæringen» gir en grundig innføring i bruk av film i undervisning og trosopplæring, og er et nyttig og konkret hjelpemiddel inn i trosopplæringsarbeidet. Boken anbefales absolutt til deg som ønsker å bruke elementer som er kjente og kjære for de fleste barn og unge for å skape en bro mellom deres hverdag og Bibelens budskap, og for å ha en god felles plattform for samtale om livets store og små spørsmål.

Relaterte artikler


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

3 tanker om “Anmeldelse: «Manus for livet? Film som verktøy i trosopplæringen»