Anmeldelse: Konfirmantleirboka


Skrevet av Jane Christin Siewartz Dahl


Boktittel: Konfirmantleirboka
Redaktør: Magnhild Søsveen Eriksen
Forlag: IKO-forlaget

Konfirmantleirboka starter med en god innføring i tankegangen rundt leir. Hva er det som gjør at ungdommer dras mot leir? Hva ved leiropplevelsen er det som fenger? Den gir et innblikk i temaer som leir i lys av trosopplæringsplanen, hva som preger den nye generasjonen konfirmanter, leir som opplæring og innøving av trospraksiser, og trosformidling på leir. De ulike kapitlene er skrevet av ulike forfattere, og er også innom storleir og arbeidet med ledertrening, samt det å skape gode grenser og rammer på leir.

Denne boka er i utgangspunktet ikke en ”slik gjør vi det”-bok. Det er en ”hvorfor gjør vi det”-bok, og en ”hva tenker vi om leir”-bok. Men den gode teorien fylles ut av eksempler på hvordan teorien kan omsettes til praksis, og har derfor mange ”slik kan det gjøres”-elementer. I kapittelet Lag leir! får du et helt konkret forslag til sjekklister underveis i arbeidet med leirplanlegging, slik at du får med deg de viktiste elementene. Litt senere i boka finnes også et kapittel med forslag til hvordan du kan holde på konfirmantene etter at leiren er over.

Bakerst i boka finner du dessuten en egen ressursdel. Her presenteres flere konkrete eksempler, på ledertrening, på leir- og weekendprogrammer, og på aktiviteter man kan gjennomføre mens man er på leir. Helt til slutt finner du forslag til reglement og arbeidsskjemaer for ledere på leir, samt helseskjema for deltakere.

”Konfirmantleirboka” er ikke en oppskriftsbok på en suksessfull leir fra A til Å. Men den gir mange gode innspill. Og ikke minst gir den mange tankevekkere rundt hvem det er vi lager leir for, hva de behøver, og hva som ligger til grunn for arbeidet vårt. Som den lover, svarer den på noen av spørsmålene på hva det er som fungerer så bra med leirkonseptet. Samtidig setter den også på en god måte i gang leserens refleksjon rundt egen praksis.

Boka kan absolutt anbefales, særlig for deg som ønsker å reflektere litt mer rundt ungdoms- og leirarbeid, men også for deg som ønsker konkrete tips til gjennomføring av leir. Den er skrevet i en lett tone, med et godt språk, og med god driv. Denne boka kan helt klart være en ressurs for deg som ønsker å benytte leir inn i konfirmantopplegget.

Relaterte artikler

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *