Anmeldelse: LEIR fra L til R – Håndbok for ledere på leir 2


Skrevet av Jane Christin Siewartz Dahl


Boktittel: LEIR fra L til R: Håndbok for ledere på leir
Redaktør: Ole Martin Rudstaden
Forlag: Acta forlag

Har du noen gang stått på leir og lurt på hvordan i alle dager du skal komme opp med en bli-kjent-lek, når lekeansvarlig ble stående i trafikkork en time unna? Eller dere skal ha underholdning, og du kan bare ikke komme på hvordan historien om Lille Willy var, eller hvilke sketsjer som pleier å være populære? Ser du frem mot leir med skrekk og gru? Eller kanskje du bare ønsker å vite litt mer om hva det går ut på å være leder på leir? Da kan dette være boka for deg!

Boka ”Leir fra L til R” er skrevet for Acta, Normisjons barne- og ungdomsarbeid, og er nå kommet ut i revidert utgave. I innledningen til boka står det at den er ment mer å brukes som et oppslagsverk for leirledere, enn som en bok som trengs å leses fra perm til perm. Og som oppslagsverk er den en fantastisk ressurs å ha! I tillegg tenker jeg at den også absolutt er flott å lese i sin helhet, kanskje da særlig av deg som skal være hovedleder på leir.

Boka er inndelt i 4 hoveddeler. Den første delen dreier seg om det praktiske rundt leir, med tanke på gjennomføringen av leiren. Hvordan bør vi legge opp ledersamlinger, første informasjonsmøtet, bli-kjent-samling, kveldssamlinger og ulike rutiner? Her finner du forslag til leker og øvelser, til hvordan utvasking bør legges opp, og til hvilke regler man bør ha eller unngå på leir. Denne delen fungerer også som en huskeliste, der en kan lese gjennom når man skal holde leir og se om en har husket å planlegge det en skal.

Del to er den største delen, og er en ressursbank. Her finner du et hav av leker og skjetsjer, forslag til tema, ute- og inneaktiviteter, bordvers, forslag til informasjonsbrev, ulike liturgiske ledd, sanger, og en kort innføring i en del misjonsland. Det myldrer av ideer og forslag, og lekene er enkelt forklart. Her er det bare å velge og vrake!

Deretter følger to mer faglige deler, ”Leder” og ”Leder  – fordypning”. Den første gir en kort og lettfattelig presentasjon av ulike sider ved det å være leder, gir tips om hvilke ledere man alltid bør ha på leiren, og hva som er de ulikes oppgaver. Den gir også en innføring i andakt, bønn og gruppesamlinger. I tillegg gir den en kort introduksjon i barn og unges utvikling og modning, og hva som kjennetegner ulike aldersgrupper. Disse kapitlene er også skrevet i et lettfattelig språk, og kan leses av både unge og mer erfarne ledere.

Den siste delen, fordypningsdelen, retter seg noe mer mot hovedledere på leir. Her er det ting som planlegging og etterarbeid, økonomi valg av ledere, sikkerhet, sjelesorg og problematiske opplevelser som seksuelle krenkelser og omsorgssvikt som er tema. Hvordan skal vi forholde oss til taushetsplikten? Hva gjør vi i møte med sykdom eller dødsfall? Hva gjør vi i møte med uønsket adferd? Temaene er dypere, men språket er fortsatt dette lette og forståelige. Dette er noe av det som gjør boka til den ressursen jeg opplever at den er, det er en bok du kan lese fort, når du har behov for det, uten at du må sette deg ned og arbeide hardt med stoffet.

Boka dreier seg om leir for både barn og unge. Den er i utgangspunktet rettet mot Actas leirledere, men dette er ikke til hinder for at alle kan ha nytte av boka. Det er først og fremst i presentasjonen av misjonsland og i brev- og kontraktsforslagene som henspiller på Actas visjoner at denne adressaten kommer frem, men tematikken som belyses er allikevel nyttig, og jeg vil tro at de fleste vil kunne benytte det som står også her. Og hvis ikke, så kan man bare hoppe videre til neste del, da målet om at dette skal være et oppslagsverk også gjør at delene ikke trenger å leses i sammenheng.

Jeg tenker at denne boka gjør seg i en hver barne- og ungdomsleders bokhylle – også om du ikke er så ofte på leir. Lekene kan benyttes i mange sammenhenger, og kapitlene om det å være leder gjelder ikke bare for leirledere, men for alle som har ansvar for barn og unge. Den vil dessuten være en flott gave til alle som skal være med som ledere på leirer, slik at man kan få en samtale og en felles forståelse rundt arbeidet en skal gjøre. Boka kan også brukes inn i ledertrening.

”Leir fra L til R” er en flott bok og en nyttig ressurs, som jeg absolutt kan anbefale til deg som jobber med barn og unge!

Relaterte artikler


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

2 tanker om “Anmeldelse: LEIR fra L til R – Håndbok for ledere på leir