Retreat i ungdomsarbeid 1


Skrevet av Christen Christensen


Hva er retreat?

Retreat handler enkelt sagt om å trekke seg tilbake, om å være stille, og om å lytte til Gud. Det handler om å skape et rom, i seg selv og i livet, som ikke er fylt med all verdens – et rom som gjør slik at vi kan bli lydhøre for Gud. Retreat handler om å være for ham, tilbaketrukket fra den hektiske hverdagen – se på sitt eget liv, fordype seg i Bibelen, be og hvile. La Gud komme i vår stillhet. Jesus dro også til stadighet opp i fjellene, eller bort fra de andre for å være for seg selv i bønn og hvile. Han dro også ut i ørkenen etter sin dåp, der han var alene med Gud og seg selv som en slags forberedelse til sin tjeneste.

Her følger noen vers fra evangeliene som forteller at Jesus også trengte og brukte tid i bønn, stillhet og alenehet sammen med Gud.

”Da han hadde gjort det, gikk han opp i fjellet for å være for seg selv og be.
Da kvelden kom, var han der alene.” Matt 14:23

”Så gikk han opp i fjellet” Mark.3:13

”Da han hadde tatt farvel, gikk han opp i fjellet for å be.” Mark. 6:46

”På denne tiden gikk han en gang opp i fjellet for å be, og hele natten var han der i bønn til Gud.” Luk. 6:12

”Derfor trakk han seg bort igjen og gikk opp i fjellet, han alene.” Joh. 6:15

Hvordan legge til rette for dette i et ungdomsarbeid?

Først og fremst burde man gjøre seg noen erfaringer med retreat selv, hvis man ikke har det, før man gir det videre til ungdommene man leder. I boka Soul Shaper (se anmeldelse her på siden) oppfordrer forfatteren sterkt til å gjøre denne (og andre) praksiser til en del av sitt eget liv, før man gir det videre. Det er viktig å ha erfart hva det vil si å være på retreat før man arrangerer det. Når det er sagt, så vil jeg kort skissere hvordan man kan legge opp en retreat. Det gjør jeg med bakgrunn i bøkene Soul Shaper, og Kan tru praktiseras? Teologi for kristent ungdomsarbeid (se anmeldelse her på siden), som begge har artikler på temaet. Disse kan være gode bøker å bruke som utfyllende ressurser til denne artikkelen.

Det er mulig å ha kortere og lengre retreater, noen kan vare i flere dager, mens andre kan vare en dag eller en time. Poenget er å sette av en forhåndsbestemt mengde tid til bønn og stillhet. Med uerfaren ungdom kan eksempelvis en tre dagers retreat bli litt i meste laget. Et utgangspunkt for å arrangere en retreat kan være å bruke den arenaen hvor ditt ungdomsarbeid allerede samler ungdom, og gjøre det om til en dags eller kvelds retreat, hvor deler av eller hele tiden settes av til dette. At det har vært snakk om hva retreat er, og hva som er poenget med et slikt konsept gjør nok opplevelsen for ungdommen mer fruktbar enn om de helt uforberedt blir kastet inn i det. Det er viktig å ta hensyn til de som har kommet både kortere og litt lengre på trosveien. For noen helt ferske kan selv en femminutters bønnesamling være utfordrende nok – tenk da hvordan en halvtime ville føles hvis de ikke er forberedt? At ungdommene vet hva de går til, og hvorfor de gjør det tror jeg er en svært viktig faktor – og når de først er klar over det, så kan de oppleve en retreat som svært eksotisk, spennende, avslappende og ikke minst som en mulighet til å kjenne Guds nærvær i livet.
Når det kommer til den rent praktiske delen av retreaten så er det mange måter det kan gjøres på. Et oppsett som finnes i Kan tru praktiseras? Teologi for kristent ungdomsarbeid, gjengir jeg kort her:

Retreaten legges til eksempelvis en lørdag, fra 10-17.

10.00 – Bønn, lovsang og introduksjon til dagen  Tidebønner, bønn fra salmenes bok, eller generelt ferdig formede bønner (liturgi osv) kan brukes her. Enkle lovsanger. God informasjon om dagen, så deltakerne kan hvile i de ytre rammene.

10.30 – Veiledning
Kan være lagt opp ut fra et emne, eksempelvis bønn, kallelse, etterfølgelse – eller noe annet relevant som og kan knyttes til dagen videre, og til bønn/bibel – tiden. Denne delen kan fungere som en landingsbane for ungdommene, og en oppmuntring og motivasjon for å gå inn i stillheten og bønnen.

11.15 – Tid for egen refleksjon og bønn
Tilgang på lokaler er viktig, det er et poeng at man er alene eller i hvert fall litt for seg selv i denne stunden. Tilgang på bibler for alle. Penner og papir for å skrive ned bønner, refleksjoner osv. Evt. farger og hvitt papir for de som ønsker å tegne noe av det de opplever i bønnen.

12.00 – Middagsbønn
Her kan man bruke ferdige formulerte bønner som et utgangspunkt for bønn for maten.

12.20 – Lunsj/Middag
Man spiser i stillhet. Bør ha rolig musikk i bakgrunnen. La deltakerne gjerne sitte spredt, slik at de kan spise i eget tempo.

13.30 – Bibelmeditasjon alene
Alle har fått en bibeltekst, fortrinnsvis fra evangeliene. Det bør være en fortellende tekst der Jesus gjør noe, eller sier noe. Et eksempel er Lukas 5:1-11. Her kan man også bruke Lectio Divina (se egen artikkel) som verktøy.

14.30 – Veiledning
Hvis ønskelig kan man ha en videre veiledning/kort undervising her, som gjerne kan knyttes sammen med den forrige veiledningen, og opp mot hva de har vært igjennom. Her kan det også legges til rette for åndelig veiledning med noen som har erfaring med dette.

15.15 – Tid for egen refleksjon og bønn
Se over

16.00 – Gudstjeneste med nattverd, lovsang og gjerne mulighet for personlig forbønn.
Avslutt dagen med noe felles, gjerne en gudstjeneste eller et møte med bønn, lovsang, nattverd og mulighet for forbønn og samtale knyttet til dagen og deltakernes opplevelser. Ta gjerne med bibelteksten, temaene for undervisning inn i gudstjenesten slik at man knytter dagen sammen og avslutter den

Dette er bare en måte å gjennomføre en 1-dags retreat på, som dere finner mer utfyllende om i boka Kan tru praktiseras? Teologi for kristent ungdomsarbeid av Bård Eirik Hallesby Norheim. Også i boken Soul Shaper av Tony Jones er det et kapittel om retreat det kan være nyttig å lese for mer grundig innføring i emnet. Ellers finnes det mange flere bøker, og mye litteratur på temaet. Disse to bøkene jeg har nevnt er spesielt rettet inn mot ungdomsarbeid, og er ganske konkrete.

Det er mulig, og viktig å tilpasse retreaten til den lokale konteksten dere er i. Kanskje kan det være som del av en helgeleir, eller en ukeleir, eller en vanlig onsdagskveld? Det er mange muligheter, men at dette er en praksis som er svært viktig er det ikke tvil om. Det å sette av tid til bønn, stillhet og ettertanke er godt for alle – og ikke minst gir det oss muligheten til å høre Gud i våre liv. Til slutt vil jeg ta med Jesusbønnen som kan være fin for alle som skal ha en stille stund å ha med seg som en hjelp til å begynne bønnen.

Herre Jesus Kristus,
du står her foran meg,
du er også bak meg,
du er på min høyre side,
du er på min venstre side,
du er over meg,
du er under meg,
du omgir meg på alle sider,
du bor i mitt hjerte,
du gjennomtrenger meg helt,
og du elsker meg, Herre Jesus.

Relaterte artikler


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Én tanke om “Retreat i ungdomsarbeid