Praksiser

Temaet på ungdomsarbeid.no nå er «Praksiser». Det handler om hva vi gjør. Vi tror at kristen tro også må gjøres. Vår relasjon til Gud hviler ikke på gjerninger, men vi er kalt til å leve ut troen på Gud gjennom ulike praksiser. Les artiklene som kommer, vi anbefaler også boka til Bård Eirik Hallesby Norheim: Teolgi for kristent ungdomsarbeid.


1
Hvordan knytte ungdomsarbeidet og de voksne i menigheten nærmere sammen? Artikkelen gir noen refleksjoner til dette, og gir en grovskisse til et "mentor-opplegg" for ungdommene i menigheten.

Fellesskap mellom generasjoner


Martin Lønnebo har skrevet en liten og stor bok om det å søke Guds stemme i bibelen.

Bok: Bibelens perler1
Noen korte refleksjoner rundt hva retreat er, og noen tips til hvordan man kan forberede og gjennomføre en retreat i et ungdomsarbeid.

Retreat i ungdomsarbeid


22
Den kloke svenske biskopen Martin Lönnebo har laget en krans av perler; Kristuskransen. Her er en liten introduksjon til den!

Kristuskransen
1
I en stadig mer pluralistisk hverdag, hva vil det si å praktisere kristen tro?

Back to basic
En liten bok om praksiser til bruk i kristent ungdomsarbeid. Det er en bok som går inn i de ulike praksisenes historie, teologi og bruksområde på en enkel, konkret og kortfattet måte.

Bok: Soul Shaper