Praksiser

Temaet på ungdomsarbeid.no nå er «Praksiser». Det handler om hva vi gjør. Vi tror at kristen tro også må gjøres. Vår relasjon til Gud hviler ikke på gjerninger, men vi er kalt til å leve ut troen på Gud gjennom ulike praksiser. Les artiklene som kommer, vi anbefaler også boka til Bård Eirik Hallesby Norheim: Teolgi for kristent ungdomsarbeid.


1
En bok som reflekterer teologisk omkring kristent ungdomsarbeid, samtidig som den kan benyttes helt konkret. En bok som inspirerer til refleksjon og nytenkning!

Bok: Kan tru praktiseras?