Andakt: Fastetid – bønn og nestekjærlighet


Skrevet av Christen Christensen


Vi er godt ute i fastetiden. Fasten er ukene frem mot påske, 40 dager – slik Jesus forberedte sitt virke i ørkenen i 40 dager – men trukket fra er søndagene, da søndagene er feiringen av Jesu oppstandelse og aldri har vært en del av fastetiden. Hva er egentlig faste? Vi tenker ofte at faste handler om å faste fra mat og drikke, og det har vært vanlig før i tiden. Det er kanskje ikke så vanlig nå. Og selv om det var slik i tidligere tider, så tror jeg ikke det er det viktigste med fastetiden.

Fastetiden er en forberedelsestid til påsken. Og hvis vi leser om disiplene i den første kirka når de skulle forberede seg til noe, så besto den forberedelsen ofte av faste og bønn. Forberedelse handler om å ha et fokus på noe spesielt. En måte å holde dette fokuset på er å faste, altså avstå fra noe slik at man gir plass til det man skal fokusere på. Så jeg tenker at det som kan være en meningsfull faste for de fleste av oss er å jobbe litt med å skifte fokuset bort fra oss selv, og i stedet ha fokus på Gud gjennom bønn, og på menneskene rundt oss.

Så fastetidens fokus er bønn og nestekjærlighet:

Først litt om bønn:

Når vi skal be, så lønner det seg å ha fokus. Det er rett og slett fordi vi i vår hverdag blir kontinuerlig forstyrret. Kanskje kan man sammenlikne bønn med det med å ha en dypere samtale med en annen person? Hvis du skal det, så trenger man å holde fokus. Hvis man blir forstyrret av noe eller noen hele tiden mens man forsøker å snakke med denne personen, så blir ikke samtalen verken god, dyp eller særlig nyttig.

Fastetid gir en mulighet til å fokusere mer på Gud. Bli litt mer gira på å be rett og slett. Så kanskje det går an å faste fra, altså avstå fra, noe av det som tar oppmerksomheten vår i hverdagen – rett og slett som en åndelig øvelse for å ha fokus på Gud gjennom bønn?

Hva er det som tar oppmerksomheten vår?

  • For eksempel kan man faste fra Facebook og sosiale medier, eller i hvert fall begrense bruken til si f.eks. 10 minutter hver dag til å svare på meldinger osv.
  • Faste fra Netflix eller TV, eller f.eks. unødvendig mobilbruk når man er sammen med andre.
  • Man kan forsøke å sette av daglig stund/eller et ukentlig tidspunkt til bønn og bibellesning, og prioritere dette fremfor å gjøre noe annet som kanskje oppleves enklere å gjøre.

Dette er noen forslag til øvelser og oppgaver man kan gjøre i fastetiden, rett og slett for å få mer tid til Gud gjennom bønn og bibellesning.

Så om nestekjærlighet:

Profeten Jesaja skriver om hva rett faste er, og at det ikke er en form for selvpining hvor man avstår fra alt så man blir sur og grinete – nei, rett faste sier Jesaja er å vende blikket bort fra seg selv og heller se de vi har rundt oss. Vår neste. Rett faste handler om nestekjærlighet, om å …

Løse urettferdiges lenker
Sette undertrykte fri
Dele ditt brød med de sultne
La de hjelpeløse og hjemløse komme i hus
Se til den nakne, og kle ham

Hvordan kan vi praktisk gjøre noe for vår neste, våre medmennesker. Vi kan…

  • Gi av vår overflod til de som trenger det. Gi penger. Støtt et godt formål.
  • Gå som bøssebærer på fasteaksjonen 15.mars.
  • Gi av din tid. Stille opp når noen trenger det. Være frivillig?
  • Vær god mot de du har rundt deg. Gi komplimenter, og forsøk å avstå fra all baksnakking og sladring.
  • Vi kan forsøke å spise bare for 50 kr dagen, og slik leve litt mer i solidaritet med resten av verden.

Det er mange ting vi kan gjøre for å ha rett faste, slik Jesaja beskriver det.

Til slutt:

Bønn og nestekjærlighet henger sammen. Mor Teresa sa noe sånt som dette i en tale engang:

“The fruit of Prayer is faith. The fruit of Faith is love. The fruit of Love is service. The fruit of Service is peace.»

Altså, litt fritt oversatt betyr dette at: Bønnen beveger oss dypere inn i troen. Troen beveger oss til kjærlighet. Kjærlighet beveger oss til tjeneste for våre medmennesker. Tjenestens virkninger er og gir fred.

Slik knytter altså Mor Teresa sammen bønnen og troen på Gud, med kjærligheten til vår neste – og sier at det ene fører til det andre. Å be fører oss dypere inn i troen på Jesus, og troen på Jesus utfordrer oss til å vise og gi kjærlighet – slik han er kjærlighet. Og kjærlighet er ikke bare noe følerier – den er praktisk, og kjærlighet merkes og deles når vi tjener hverandre. Det kan man gjøre på mange måter, selvfølgelig – og jeg mener ikke at mine forslag over verken er de eneste eller nødvendigvis de beste. Men alt dette handler om hva den kristne troen dreier seg om: Å søke Gud, å tjene vår neste i kjærlighet.

Og det, sier Mor Teresa, fører til fred. Og jeg tror hun har rett – i sitt helt enkle budskap. Be til Gud. Elsk hverandre. Vær gode. Hvor mye bedre hadde i verden vært om vi klarte det i ennå større grad?

Dette er altså fastetidens utfordring til oss: Skift fokus. Bort fra deg selv, og over på Gud i bønn og ut i livet og verden mot din neste.

«The fruit of Prayer is faith. The fruit of Faith is love. The fruit of Love is service. The fruit of Service is peace.»

 

Relaterte artikler

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *