Anmeldelse: «Opp ned: Et studieopplegg om å være kristen»


Boktittel: Opp ned (2013)
Forfattere: Sindre Skeie, Geir Endre Kristoffersen og Joakim Stegen Tischendorf
Forlag: Verbum

Studieopplegget ”Opp ned” ble utviklet i sammenheng med Ungdomsåret i Bjørgvin bispedømme som ble arrangert i 2013. Der kom det frem et ønske om et nytt opplegg for ungdom, som skulle handle om det å være kristen. ”Opp ned” er utviklet og skrevet av Sindre Skeie, Geir Andre Kristoffersen og Joakim Stegen Tischendorf.

Først i boken er det en bruksanvisning for opplegget, og hva som er fokuset gjennom opplegget:

”Opp ned er et studieopplegg om åtte lignelser Jesus fortalte, åtte bilder av en annen verden, som en starthjelp til ungdommer som prøver å finne ut hva det er å være kristen.”  

I tillegg til forklaring av tema og fokusområde, finner vi også praktisk informasjon om hvordan studieopplegget er lagt opp. Her forklarer forfatterne at det er et opplegg for en gruppesamling til hver enkelt av de åtte lignelse. I tillegg til dette er det egen bruksanvisning for deltakere, for gruppeledere og for hovedleder. Deltakerne får i sin bruksanvisning blant annet forklaring på noen symboler som brukes i opplegget til ulike oppgaver. En bok er ett av fire symbol, og når man kommer til det i opplegget så skal deltakerne finne frem Bibelen.

Noe jeg fort la merke når jeg så videre gjennom i boken var at den fremtrer som en arbeidsbok. Meningen er at boken skal brukes aktivt av deltakerne i hver enkelt samling. Den er enkel i utseende og bruke tegneserier som illustrasjon til lignelsene og personene vi møter i de. Etter de innledende instruksene kommer vi til hver enkelt av lignelsene og samlingene som er knyttet til disse. Slik jeg ser det er det en tydelig ramme og struktur som følges for hver enkelt samling, noe som gir en retning for studieopplegget. Selv om deltakerne jobber med forskjellige lignelser fra gang til gang er arbeidsmetodene de samme, og trolig lette å kjenne igjen. Arbeidsmetodene i opplegget er alt fra felles samtale og diskusjon, lesing av lignelsen, gruppearbeid i mindre grupper og egenrefleksjon.

Etter å ha sett nærmere på studieopplegget ”Opp ned” har jeg fått et godt inntrykk av det og opplever at opplegget gir en full pakke. Med det mener jeg at forfatterne klarer å trekke sammen både det konkrete studie av Jesu lignelser og de praktiske rammene rundt de ulike samlingene. Opplegget gir redskap til ungdommer for å lese og forstå lignelsene som levende fortellinger som kan si noe om hva det vil si å være kristen. Samtidig favner ”Opp ned” også rundt hva det vil si å være i et kristent fellesskap: Gjennom å legge opp til samlinger med felles måltid, bønn og samtale gir den mulighet for å danne gode fellesskap i ungdomsarbeid.

Boken finnes både på bokmål og nynorsk. 

Mer info på forlagets hjemmeside.«

Relaterte artikler

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *