http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=135943&a=2

Ungdom, identitet, symptomlindring og livsfortelling 1


Ungdom, identitet, symptomlindring og livsfortelling

Ungdomstiden er en tid med mye fokus på identitet. Det er mange stemmer som vil si noe om hvem man skal/bør/kan være. Stemmene utenfra har meninger om det meste. Fokus på kropp og vellykkethet er enormt. Ungdomstiden kan ses på som en krisetid, et drama. En tid der man skal finne ut hvem man er, og det er jammen ikke alltid enkelt.

I artikkelen «Ungdommens følelser og møtet med den instrumentuelle fornuften» fra Tidsskrift for Norsk psykologforening, vol 48, vol 3, 2011, http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=135943&a=2  drøfter Per Are Løkke fra Ressurssenteret på Notodden hvordan ungdom som blir møtt med bredden av sine livsfortellinger kan komme gjennom ungdomstiden på en annen og bedre måte enn ungdom som blir møtt av mennesker som kun ser symptomer på smerte og som vil lindre disse ved hjelp av kortsiktige løsninger.

Artikkelen er inspirerende lesning for alle som jobber med ungdom og som er opptatt av livsmestring og identitet. Det å finne seg selv er utfordrende. Men i møte med noen som kan stille gode spørsmål, lytte og tåle, kan livet bli mer overkommelig også når det er mørkt og vanskelig. Dette kan vi gjøre som kirke. Vi kan snakke sant om livet, og sant om Gud. På den måten kan mennesker også få mot til å snakke sant om seg selv, slik at man finner og hører sin egen stemme i støyen fra stemmene utenfra.

Foto: http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=135943&a=2

Relaterte artikler


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Én tanke om “Ungdom, identitet, symptomlindring og livsfortelling