EgoTorsdag 14. juni 2012 arrangerte Ungdomsarbeid.no vårens tankesmie på MF. Her kan du se opptak.

Tankesmie 14.juni 2012http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=135943&a=2 1
Ungdomstiden er en tid med mye fokus på identitet. Det er mange stemmer som vil si noe om hvem man skal/bør/kan være. I artikkelen «Ungdommens følelser og møtet med den instrumentuelle fornuften» fra Tidsskrift for Norsk psykologforening, vol 48, vol 3, 2011 - kan vi lese mer om dette.

Ungdom, identitet, symptomlindring og livsfortelling

Denne andakten handler om faste og fokusendring.

FokusendringFoto: readephotography @ Flickr 1
«Dere er verdens lys», sa Jesus. I vår individualiserte verden hører vi isteden «Dere er verdens mange lys».

Jesus gir ikke privattimer


1
Dagens ungdommer er i en mellomfase. Mitt i mellom barn og voksen. De skal finne seg selv, hvem de er, hva de er, hva de står for. De bombarderes med bilder og forventninger til hvordan de burde være, for å være best nok. Hvordan skal vi som kirke møte dette?

Ego?!