Anmeldelse: Når krisen rammer


Skrevet av Jane Christin Siewartz Dahl


Boktittel: Når krisen rammer
Forfatter: Helle Maria Wolstad
Forlag: IKO-forlaget

Når krisen rammer er en bok som tar for seg kirke – skole-samarbeid i forhold til kriser som ulykker og død. Hvordan kan disse instansene møte de rammede best mulig? Hvilke tiltak bør settes inn fra skolens side, og fra kirkens? Hva er kirkens særskilte rolle når skoleelever opplever kriser?

Boka er lettlest, og har mange konkrete tips. Ingen situasjoner er like, men allikevel gir boka mange gode holdepunkter om man havner i en slik situasjon. I tillegg oppfordrer den til å tenke igjennom dette, slik at en har en plan når krisen først rammer.

Boka trekker fram mange ulike kriser, alt fra at elever eller lærere dør, til elever som mister sine nærmeste, og ekstreme hendelser som skoleskytinger, ulykker som berører mange av skolens elever (bussulykker osv.) og også større katastrofer som tsunamier og lignende. Den forklarer om vanlige reaksjoner på krise, og om hvordan man kan stå sammen i sorgen og støtte hverandre. Gjennom hele boka finner vi sitater fra folk som har opplevd kriser, som gir oss en god forankring i virkeligheten og barn og unges syn på kriser. I tillegg finner du flere forslag til beredskapsplaner og planer for ulike sørgesamlinger, forslag til videre litteratur for både kriserammede og de som møter dem, forslag til dokumenter som kan sendes ut til kriserammede, og forslag til sanger ved sorgdelingssamlinger.

I boka er også et eget kapittel om kirkens styrker og utfordringer i møte med sorg og kriser, som fokuserer på hva som er spesielt for kirken i møte med kriserammede, samt et kapittel som tar for seg ungdom som begår selvmord, hvilke ekstra utfordringer dette gir oss, både praktisk og teologisk.

Jeg synes denne boka er en flott ressurs for de som jobber med barn og unge. Vi vet at alle møter ulike kriser gjennom livet, og barn og unge er kanskje spesielt utsatt for ettervirkninger etter dette. Ved å møte dem på riktig måte, kan man være med på å forebygge problematiske reaksjoner, og sørge for at de får den hjelpen de trenger om ting blir vanskelig. Boka er oversiktlig og konkret, og gjør at den også er lett å bruke i arbeidet med egne beredskapsplaner og så videre. Det er en forholdsvis liten bok, så den går ikke så dypt inn i problemstillingene, men den er en flott start for deg som ønsker å vite mer om temaet barn, ungdom og kriser.

Jeg tenker at dette er en bok som er bra å lese for deg som ønsker å lage en god plan før du eventuelt møter kriserammede, og ikke minst en god bok for deg som blir kastet ut i et slikt møte, og trenger noe håndfast raskt. Boka retter seg mot både lærere/barnehageansatte og kirkeansatte, og kan være av god nytte for begge disse gruppene. Selv om det nok er et ekstra stort fokus på kirkens rolle, er særlig mange av forslagene til samlinger og planer rettet direkte mot skoler og barnehager, så dette er en bok som kan være til god nytte for mange.

Relaterte artikler

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *