forkynnelse


Merknad fra red: Denne artikkelen er på dansk. Vi ønsket å beholde den på orginalspråket. Den er også lang. Derfor egner den seg kanskje best å printe ut.

Forkyndelse til tiden
"Forkynnelse til ungdom." For mange kan dette være et skummelt prosjekt, andre synes dette er den enkleste sak i verden. Uansett hvilken kategori du tilhører håper jeg du kan finne noe her som gjør din forkynnelse til ungdom enda bedre. Her er noen tips som jeg har opplevd har fungert i mitt møte med ungdom og forkynnelse.

Forkynnelse for ungdom – noen praktiske tips


2
Hvordan snekre en andakt? Her er noen gode og konkrete tips du kanskje kan få bruk for.

Andakt Crash CourseDet er ikke altfor mange bøker å velge i som handler om forkynnelse for ungdom. Særlig ikke fra en norsk kontekst. Når det nå har kommet en ny bok med akkurat dette som tema, er det grunn til å hilse den velkommen!

Bok: Viktig bok om forkynnelse til ungdom