andaktsverkstedMerknad fra red: Denne artikkelen er på dansk. Vi ønsket å beholde den på orginalspråket. Den er også lang. Derfor egner den seg kanskje best å printe ut.

Forkyndelse til tiden