Bok: Teksten og tiden, en midlertidig bog om forkyndelsen


Skrevet av Morten Holmqvist


Forfatter: Leif Andersen Tobindsverk: Teksten og tiden, en midlertidig bog om forkyndelsen Kolon 2006 Fredericia

Ønsker du å bli utfordret på hvordan kristen forkynnelse kan møte postmoderne vestlig kultur? Da er disse bøkene for deg.

Forfatter Leif Andersen leverer her noen meget spennende og viktige bidrag når det kommer til kristen forkynnelse i dag. Bøkene er mye mer enn bare bøker om forkynnelse. Her er det så vel kulturanalyse som homiletikk, (prekenlære.) Et fokus som går igjennom bøkene er tilhørerne til forkynnelse. Noen ganger kan det virke som denne gruppen blir glemt når man høre en del forkynnelse i dag. Eller at ender i motsatt grøft, at man nesten glemmer budskapet i streben etter å kommunisere eller være relevant. Det er denne spenningen forfatteren hele tiden holder seg, mellom tekst og tid. Noen ganger leverer Andersen skarpe kulturanalyser, ved å deretter knytte dette til teologiske utfordrer i dag. Han har for eksempel et helt kapittel som heter ”Lov og Evangelium oppdatert.”

Det jeg opplever som en av hovedutfordringene fra Andersen er hvordan tradisjonell forkynnelse møter det ”jeg-svake” menneske i dag. Problemet sier Andersen er at mennesket i dag ikke lever i vissheten at det er skapt, og dermed vet de ikke hvem de er lenger. Det identitetsusikre menneske kan ikke bære syndserkjennelse. Det blir knust av det, skriver Andersen. Derfor må man male fram skapelsen før man forkynner lov og evangelium. Dette er nok utrykk som er best kjent for de som vanker i de mer lutherske kretser. Men disse bøkene tror jeg vil være relevant uansett trossamfunn. La deg utfordre, forkynnelsen av evangeliet er for viktig til å la være.

(Bøkene er på dansk, men kan bestilles fra Bok og Media i Norge)

Relaterte artikler

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *