http://www.flickr.com/photos/skabat169/5532838355/

Leir på én, to, tolv…


Skrevet av Espen Klingsheim 
Leir- og Lederutvikler i Normisjon region Østfold


De fleste har ett eller annet forhold til leir; vinter eller sommerleir, konfirmantleir eller en annen form for leir. De samme fleste har ”kun” deltatt en eller flere ganger som deltaker. Hva skal til når man selv skal sette opp en tur/leir med din klubb eller forening? Her lister jeg opp noen momenter du må ta en tur innom i planleggingen.

1: Ledere og leirsjef. Du vil trenge en ledergjeng, og en person må være leirsjef eller prosjektleder. Jeg sier ikke at denne personen skal gjøre alt, men leirsjefen skal vite alt, kunne svare på alle spørsmål og delegere oppgaver til andre ledere. Min erfaring sier klart at en leirsjef er nødvendig. Det å ha flere ledere og at alle er litt leirsjef for å være snill med alle lederne fungerer ikke så bra. En kontaktperson/sjef på leiren demper usikkerheten til de andre lederne og deltakerne.

2: Hvem er leiren for? Ungdomskoleelevene i menigheten? Barnekoret? Med slike gjenger er pr-arbeidet minimalt. Er det derimot leiren for alle som ser lappen dere henger opp på butikken eller legger i postkassene i gata blir arbeidet mer omfattende. Hvem tar i mot påmeldinger? Hva er øvre og nedre aldersgrense? Man bør ikke ha for stort gap mellom de eldste deltakerne og de yngste.

3: Hva skal vi gjøre? Hva slags leir lager vi? Er det et tema for møtene? Legges leiren til en av høytidene som påske eller advent er ofte temaet for møtene gitt, men hva med sommeren? Hvilke aktiviteter vil du ha? Fotball, topptur, brettspill, bading? Man må lage et program som viser når man gjør hva. (stå opp, måltider, møter, aktiviteter og leggetid etc.)

4: Hvor skal dere være? Lista er lang, det finnes mange leirsteder i dette herlige landet vårt. Større og flottere stedet er, dyrere er det. Trenger du tretti sengeplasser eller trenger du to hundre? Mange steder har flere bygg som kan leies enkeltvis for en greiere pris. Innled dialog med et leirsted og hør. Man må være i forkant, noen steder er reservert for lenge siden. Lager dere teltleir i skogen slipper dere mye av denne logistikken, da kan man også be deltakerne om å ha med sin egen mat.

5: Sikkerhet, det kan virke som dette kan gå på bekostning av hyggen og leken. Når man skal bade, spesielt med mange barn er det viktig at man har nok badevakter. Ikke fem badevakter som står og snakker sammen på brygga, de må spres slik at man ser alle hele tiden og har fokus på de badende.  Brannutstyr er ting man bare ikke leker med, brannslanger skal ikke brukes til vannkrig og brannalarmen skal ikke brukes til vekking.  Det er bedre å virke sur og være streng på sikkerhet enn at du må ringe til en mor og fortelle at hennes kjære barn har falt ned fra et tak.

6: Rykter. Det har vist seg at om en deltaker roter bort lommeboka si i sekken sin, og annonserer til alle at den er stjålet så har du en rykteflom på gang.  Til slutt mistenker alle alle og du får meldinger om at noen har stjålet potetgull deltakeren ikke husker at hun spiste selv og så videre. Det er ledernes oppgave å lage god stemning og ikke fyre opp under rykter. Det er imponerende hvor opptatt deltakere er av ”hvem som er sammen” og to ledere som sitter på siden av hverandre under et måltid vil få spørsmål om de er sammen. Derfor er det viktig at en deltaker og en leder aldri er alene sammen på et rom. Sett døra åpen eller sitt i et hjørne av fellesarealet så ingen kan lage et rykte om deg. Gutteledere til guttedeltakere, og jenteledere til jentedeltakere. Herunder gjelder også vekking. Med andre ord, jeg vet av erfaring at å være ”gammaldags” er best.

7: Taushetsplikt. Når du er en leder får du automatisk en opphøyet possisjon og tillit. Noen kan derfor komme til deg med ting, rykter og innrømmelser som er ”hemmelig”. Dette er ikke ting du kan prate med de andre lederne med. Deltakeren stoler på deg, vis at du kan ha en slik tillit. Dersom det du hører er ”for tungt” for deg alene må du gå opp i systemet til leirsjefen eller presten i menigheten eller den som er ”over deg” i systemet.  Eksempelvis er vold i hjemmet en slik sak. Du trenger ikke å nevne navn til å begynne med, men om din overordnede synes det er alvorlig kan du fortelle navnet og la den overordnede ta saken videre.
Det er sjelden frivillige ledere i en ungdomsforening har skrevet under på en taushetserklæring, men det å gå rundt å snakke om andres hemmeligheter er ufint og du må holde deg for god for å gjøre det.

8: Leirsjefen. Høvdingen, prosjektlederen… Det føles ofte naturlig at ”den eldste” i ledergjengen er leirsjef, men ikke nødvendigvis. Denne personen må ha oversikt under leiren, og skal derfor ikke ha oppgaver som vekking eller badevakt. En leirsjef skal ideelt være tilgjengelig hele døgnet og ikke være langt fra deltakerne.  Det er viktig at lederne stiller seg bak leirsjefen og ikke motsier leirsjefen, men tar det på tomannshånd etterpå. I forkant av leiren må lederne ha minst en samling der de planlegger leiren (hvem, hva, hvor) og leirsjefen er naturligvis møteleder og ordstyrer på de møtene. Senest en uke før leiren starter må leirsjefen ha klart et program/oppgaveoversikt som deles ut til lederne. Under leiren må sjefen hele tiden tenke på sikkerheten og litt pessimistisk tenke ”hvor kan dette gå galt?” det gjelder også for møtene; ”hva gjør vi om cd-spilleren slutter å virke?” osv…

9: Økonomi. Penger inn og penger ut. Det er fort gjort å gå i minus. Det er to store utgiftsposter: Leie av leirsted og mat. Andre ting som kan dukke opp er om man leier buss til fellesreise og aktiviteter om man må handle inn glanspapir for å lage julepynt eller noen formingsgreier. Betaling ved oppmøte er det som er gjelder, slik får du inn det du skal.

10: Hygiene. Man vasker jo hender før maten. Men man må ha noen som vasker opp etter måltidene. Hvem gjør dette? Når leiren er over må man vaske etter seg, regelen er at det skal se ut som da du kom når du går. Uteområder ryddes for søppel også.

11: Flagg, en fin måte å starte dagen på er å heise flagget og synge en liten sang mens flagget sakte går til topps.
Flagget skal ikke opp før det er lyst, og tas ned før det blir mørkt på vinteren, om sommeren er det klokken 08-21 som er flaggtid.

12: Regler og straffetiltak. Det er en uting å straffe deltakere med toalettvask, noen ledere vil synes det er gøy å gjøre nettopp dette. Det er leirsjefens oppgave å dempe ledernes ”powertripp” Erfaring har vist seg at å ta bort et gode er bedre enn å gi et onde. Du kan nekte en deltaker å handle i kiosken, det funker. En annen huskeregel er at det bare er leirsjefen som kan komme med straffetiltak. Ledere kan bare true med å sende deltakerne til leirsjefen.

Kos deg.

Foto: http://www.flickr.com/photos/skabat169/5532838355

 

Relaterte artikler

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *