Ansikt til ansikt på facebook


Skrevet av Heidi Skålid Amundsen


Ansikt til ansikt på facebook – Facebook i kristent ungdomsarbeid

”Alle har facebook”. Facebook har blitt en naturlig del av hverdagen til mange av oss, unge som gamle. Vi deler av våre liv, og vi finner informasjon om andres liv, aktiviteter og hendelser. Det har også blitt et veldig populært virkemiddel i kristent ungdomsarbeid.

De som er konfirmanter i år er født i 1999, det vil si at de er vokst opp med medier rundt seg på alle kanter. De er vokst opp med internett som en naturlig del av hverdagen og de er vant med å ha kontakt med vennene sine via internett og mobiltelefon. De har en unik kompetanse på sosiale medier.

Ungdom har i stor grad har kontrollen selv over sine medievaner. På en side er det viktig å ta med foreldrene på det som skjer, og være med å bygge broer mellom generasjonene. På en annen side har ungdom behov for en friarena fra foreldre.

Mange kristne ungdomsarbeid velger å ha en side på facebook slik at ungdommene kan se hva som skjer, når det skjer og de kan kommentere og like. Mange opplever at ungdommer liker siden, og de legger ledere til som venner i etterkant av leirer og lignende. Når det kommer til ungdommenes aktivitet på siden er den liten. Det er mest effektivt med personlige henvendelser. Terskelen for å kommentere på kirkens siden kan være høy. At ungdom distanserer seg fra informasjonen som blir lagt ut er også en mulighet.

Risikoen ved facebook er tilstede. En får tilgang på informasjon om ungdommene i ungdomsarbeidet, og kan se hvordan de oppfører seg mot hverandre. Samtidig som dette gir mange utfordringer i forhold til hvordan en kan gripe det an, gir det en fin mulighet til å snakke om digital mobbing på et generelt nivå med ungdommene. Retningslinjer i forhold til facebook-bruk i ungdomsarbeid kan være heldig for arbeidet. Det å ta opp facebook som tema på ledersamlinger er viktig i forhold til lederenes synelighet og privatliv. Det er nyttig med en bevisstgjøring rundt hva en legger ut på facebook når en både er leder og privatperson på samme tid.

Det å bruke facebook aktivt i ungdomsarbeidet kan gi vekslende resultater. Noen har opplevd en økt aktivitet i arbeidet etter de tok i bruk facebook, mens andre ikke ser noen forandring.

Jeg mener at facebook er en arena kirken burde synes på. Det er en arena som ungdommer bruker mye tid, og på grunn av det er viktig at kirka er tilstede også der.

 

Relaterte artikler

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *