Dagsarkiv: 3. mars 2014


"Årets konfirmanter er vokst opp med internett som en naturlig del av hverdagen - Alle har facebook.", skriver Heidi Skålid Amundsen, og spør videre hvordan man skal håndtere facebook som et virkemiddel i kristne ungdomsarbeid. Dette er et sammendrag av en lengre bacheloroppgave levert ved UKT-linjen på Det Teologiske Menighetsfakultet.

Ansikt til ansikt på facebook