Flerkulturelt?


I de neste månedene vil Ungdomsarbeid.no sette fokus på kristent ungdomsarbeid i en flerkulturell kontekst – under tema ”Flerkulturelt?”.

Vi ønsker å ta fatt på store spørsmål som; Hva betyr det at vi lever i en flerkulturell verden? Hva har det å si for kirken og de kristne ungdomsarbeidene? Er dagens situasjon noe nytt, eller har vi alltid stått i en flerkulturell kontekst? Hvordan skal vi som kirke og kristne forholde oss til dette?

Vi håper å kunne høre fra ungdomsarbeid i by og bygd, fra relativt nye menigheter med innvandrede kristne, til tradisjonelle norske menigheter, fra fagmiljøer og fra andre bidragsytere fra hele landet. Noe av stoffet vårt vil vi hente fra Tankesmien 31. Januar på Menighetsfakultetet, som hadde dette som tema. Her deltok ungdomsarbeidere fra Egypt og Tønsberg i dialog og utveksling av ideer og praksis.

Målet for tema er ikke nødvendigvis å finne de rette svarene, men å løfte tema frem til diskusjon. Vi tror at en av de store utfordringen kirken står ovenfor i fremtiden, er hvordan den skal møte ”det flerkulturelle”. Særlig tydelig blir det i ungdomsarbeid, fordi ungdom er de som enklest og tydeligst erfarer ulike kulturer som en del av hverdagen. Det være seg høykirkelig kultur som møter hiphop og subkultur, utenlandske kulturer og religioner som møter ”det norske”, eller andre kulturmøter vi kan erfare i vår kontekst.

Et spørsmål som dukker opp i denne diskusjonen er hvorvidt ”flerkulturelt” er en motsetning til ”enhetlig”. Er kirkens enhet truet av det flerkulturelle, eller er Kirken, med stor K, større enn som så? Kan ulike kulturer faktisk være en berikelse, eller bør vi strebe etter én kultur i kirken? Svaret på disse spørsmålene har konsekvenser for hvordan vi i fremtiden ser på både misjon og ekklesiologi.

Som nevnt er vi ikke nødvendigvis ute etter alle svarene, men den gode diskusjonen – og vi vil gjerne oppfordre dere som lesere til å ta del! Gjerne ved å kommentere på artikler og på facebookgruppen vår. Har dere andre innspill til tema eller siden generelt, er dere velkomne til å kontakte oss på mail.

Forhåpentligvis kan vi med dette bidra til å øke bevisstheten rundt tema, starte en spennende og fruktbar diskusjon, og sammen finne frem til gode løsninger for fremtiden.

Relaterte artikler

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *