trosopplæring


Vi har fått lov å publisere et gruppeopplegg som blir brukt under konfirmantleiren som arrangeres i Kragerø av trosopplæringsprosjektet «40 menigheter» fra Hedmark og Oppland.

Gruppeopplegg fra Kragerø konfirmantleir

På trosopplæringskonferansen 2012 på Lillestrøm handlet ett av seminarene om erfaringer med planarbeid i trosopplæringen. Her kan du se nærmere på materiale fra dette seminaret.

Hvordan lage trosopplæringsplan?1
Hvilket innhold ønsker vi å gi barn og unge i våre menigheter? Hvilke kjernetekster er viktigst? Når passer de ulike temaene og tekstene inn i de ulike aldersfasene? Menighetene basker med slike problemstillinger både når det gjelder de planer som skal utarbeides og når det kommer til det konkrete arbeidet. Kan boken "Troens ABC" bidra til dette?

Anmeldelse: Troens ABC


Noen ganger kommer det viktige bøker. Bøker om temaer man kanskje helst vil slippe å ta i, men som man som ungdomsleder innerst inne vet at man må forholde seg til. I ”Grenser som skaper” kommer slike temaer på rekke og rad.

Bok: Grenser som skaperhttp://www.flickr.com/photos/thestartrader/3282754652/
”Vi må finne ut hva ungdommene trenger og har lyst til” – jeg tror ikke jeg vet om mange andre setninger som skaper mer glede eller mer uro i meg når det kommer til kristent ungdomsarbeid.

Jeg ønsker deg alt dette