Bok: Grenser som skaper


Skrevet av Idun Strøm Sefland


Boktittel: Grenser som skaper
Forfatter: Elisabeth Thorp og Gaute Brækken (red.)

”Ungdomstidens tre store temaer er identitet, vennskap og intimitet. Som trosopplærer for 15-18- åringer, som helst ikke vil snakke med foreldre om kropp, er du i en unik posisjon til å gi ungdom gode møteplasser der de kan kjenne, reflektere og lære seg å ta vare på og praktisere sin seksualitet, videre kan du være en avgjørende voksen når det gjelder utvikling av ledere med tydelige grenser, ledere som forebygger grenseoverskridelser og ledere som avdekker og håndterer overgrep.”

Disse ordene er skrevet av generalsekretær Adelheid Firing Hvambsal i KFUK-M, og er hentet fra forordet i boken ”Grenser som skaper”. Noen ganger kommer det viktige bøker. Bøker om temaer man kanskje helst vil slippe å ta i, men som man som ungdomsleder innerst inne vet at man må forholde seg til. I ”Grenser som skaper” kommer slike temaer på rekke og rad. Det handler blant annet om ungdom og skam, om seksualitet, makt, sårbarhet og grenser, om overgrep, om det å være trygge voksne, og ikke minst om det å ta på alvor at vi er hele mennesker – på godt og vondt. Boken er preget av stor faglig innsikt, men også av praktiske tilnærminger til temaene. Her finner du blant annet dramaøvelser og opplegg til vakre og sterke liturgiske samlinger. Som lesere utfordres vi til både refleksjon og handling. Boken er skrevet som en helhet, men de enkelte kapitlene står også godt hver for seg. Kapitlene er skrevet av ulike forfattere med mye og bred erfaring og kompetanse.

Noen temaer er vanskeligere enn andre. Derfor er det godt at noen setter ord på det som mange av oss synes det er komplisert å snakke om, slik at vi andre får en ekstra dytt. Boken ”Grenser som skaper” er forholdsvis lett å lese, men setter i gang mange tanker. Håpet må være at den også setter i gang gode prosesser hos flest mulig ungdomsledere, slik at vi blir i stand til å legge til rette for ”trosopplæring i gode og trygge rammer, hvor barn og ungdom blir sett med de ressurser og utfordringer den enkelte har, av trygge voksne”, slik forfatternes intensjon beskrives i innledningskapitlet.

Relaterte artikler

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *