Unge voksne

Ungdomsarbeid.no samarbeider med Kirkerådet om å sette fokus på aldersgruppen 18 til 30 i kristne sammenhenger. Hensikten med artiklene er å bidra til inspirasjon og refleksjon i kirken. Noen spørsmål det vil settes fokus på er: Hvordan er erfaringene til unge voksne en utfordring for kirken? Hvordan kan kirken videreutvikle og fornye arbeidet med aldersgruppa 18–30 år? Hva kjennetegner aldersgruppen 18–30 år? På hvilken måte er unge voksne en ressurs i kirken?

Kontaktperson i Kirkerådet: Kjersti Kolbjørnsrud på kko@kirken.no.


Litt tilfeldig snubla jeg denne sommeren over svenske Carl-Henric Jaktlunds bok "Jesus gikk videre - og menigheten står igjen". Det skulle vise seg å bli et spennende bekjentskap.

Vokser troen opp, eller bort?


Snakk om sex i kirken! Kristne ungdomsledere vil gjerne snakke med tenåringer om seksualitet, men vet ikke hvordan. Nå får de hjelp på suntogsant.no.

Sunt og santKirke18-30.no er utarbeidet av Seksjon for barn, unge og trosopplæring, Kirkerådet. En fornyet ressursside for ansatte og frivillige i kirken!

Nett-tips: Kirke 18-30


3
Hva kjennetegner ungdom i dag, er et spørsmål vi som jobber med denne gruppa ofte stiller oss. Mange prøver å gi oss svar gjennom undersøkelser og bøker. Noen av svarene passer med vår forståelse og kontekst, andre ikke. Som i alle sammenhenger gjelder det å skille mellom snørr og bart.

Hva kjennetegner ungdom i dag?


Boka “Making Sense of Generation Y” ønsker å gi et innblikk i hverdagen til nåtidens ungdom. Hvilket verdenssyn har de? Hvordan utfolder deres spiritualitet seg? Og hva betyr dette for kirken?

Bok: Making sense of Generation Y


Få kommer så tett på unge voksne som studentprestene Inger Anne Naterstad og Ivar Bu Larssen.

Lever med åpen dør