Unge voksne

Ungdomsarbeid.no samarbeider med Kirkerådet om å sette fokus på aldersgruppen 18 til 30 i kristne sammenhenger. Hensikten med artiklene er å bidra til inspirasjon og refleksjon i kirken. Noen spørsmål det vil settes fokus på er: Hvordan er erfaringene til unge voksne en utfordring for kirken? Hvordan kan kirken videreutvikle og fornye arbeidet med aldersgruppa 18–30 år? Hva kjennetegner aldersgruppen 18–30 år? På hvilken måte er unge voksne en ressurs i kirken?

Kontaktperson i Kirkerådet: Kjersti Kolbjørnsrud på kko@kirken.no.


Landås menighet skulle bli en grønn menighet, men endte opp med å berøre hele lokalmiljøet. Les hvordan de gjorde det.

Forkynner om nødvendig med ord
Alderen 18-30 kjennetegnes av mange valg og ulike livssituasjoner. Hvor er kirken i møte med dette?

Unge voksne i kirkenJenny Skumsnes Moe og Andreas Hegertun samtaler om hvordan 18-30-åringer skal oppleve kirken like relevant som den svenske møbelgiganten.

«Kirken må bli mer som IKEA»