Nett-tips: Kirke 18-30


Kirke18-30.no er utarbeidet av Seksjon for barn, unge og trosopplæring, Kirkerådet. Denne ressursiden for aldersgruppen 18-30 tar sikte på å være for ansatte og frivillige i kirken, og utforsker spørsmål som:

  • Hva kjennetegner aldersgruppen 18–30 år?
  • Hva er unge voksnes behov og lengsler?
  • På hvilken måte kan unge voksne i større grad utfordres til å være en ressurs i kirken?
  • Hvordan kan aldersgruppen 18-30 erfare at kirken er relevant, livsnær og tilgjengelig gjennom relasjonsbygging, gode fellesskap og ord og sakrament?

I 2009 utfordret Kirkemøtet Den norske kirke på alle plan å fornye og videreutvikle arbeidet med aldersgruppa 18-30.

Nettstedet «Kirke 18-30» søker å bidra til at det utvikles gode strategier i menighetene og organisasjonene. Her blir det aktualisert temaer knyttet til unge voksne i kirken. Målet er at artikler og tips kan bidra til inspirasjon og refleksjon om hvordan være en livsnær og relevant kirke for og med unge voksne.

I tilegg til er det også en ressursside med lenker til organisasjoners nettsider som særlig har et unge voksne-fokus, og lenker til relevante artikler fra organisasjoner, institusjoner eller aviser, boktips og anmeldelser, facebookside der du kan drøfte erfaringer eller komme med gode innspill og informasjon om arrangement og konferanser.

Sjekk den ut her!

Relaterte artikler

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *