Rus


~HangekyoNoZero 5
World of Warcraft og Call of Duty er spill som spilles av millioner over hele verden. Artikkelen reflekterer over utfordringer knyttet til slike spill, og hvordan man kan forholde seg til dette i et ungdomsarbeid.

Spill til glede og tragedie


http://www.flickr.com/photos/49365126@N07/
Selv om de ungdommene en møter ser lykkelige og velfungerende ut stemmer det ikke alltid med virkeligheten. Nøkterne anslag fra Folkehelseinstituttet forteller at minimum 90.000 norske barn lever med minst en forelder som misbruker alkohol

Å møte ungdommer fra hjem med alkoholproblemerDette er et omfattende tema, og en kort nettartikkel vil selvfølgelig ikke favne alle deler av tematikken. Vi må også huske på at dette er et tema med ulike innfallsvinkler, noe som gjør at ikke alle vil være enige i det som skrives i denne artikkelen.

Rusforebygging


1
Hvordan være kirke for ungdom? Det er et spørsmål som alltid har fascinert meg. Jeg tror at svarene er mange og forskjellige, og at det finnes mye man kan gjøre. Men jeg har allikevel erfart de siste årene, at kanskje handler det vel så mye om å ikke gjøre noe…

Å være kirke på kaféen5
Det er få ting vi har klart å skape tydeligere skiller over i kristen-Norge enn når det kommer til alkoholspørsmålet. I tillegg har vi en fascinerende evne til å ikke snakke om det. Så på dette området får den gjennomsnittlige ungdomsarbeider strykkarakter – og med god grunn.

Alkohol: “Djevelens urin”?


1
Vi spurte gatepresten i Oslo om: "Hvordan kan ledere i et ungdomsarbeid møte ungdom som har foreldre som ruser seg?".

Ungdomslederens rolle
Image ID: 1021324
Diskusjonen om det å være kristen og drikke alkohol kommer opp med jevne mellomrom og kanskje er det både nødvendig og bra – så lenge debatten og samtalen om temaet er god.

Kristen ungdom og drikking?