Ressurssider for rusproblematikk


Her er det flere linker til ulike nyttige nettsteder som på ulike måter fokuserer på enten barn/ungdom og rus, eller rus generelt:

Ungdom og rus:

http://ungeogrus.no/ -Unge & Rus er et rusforebyggendeundervisningsprogram til bruk i skolen. Unge & Rus er tilrettelagt for 8. klassetrinn,9. klassetrinn og videregående skole.

http://www.ung.no/rusmidler/

http://www.settegrenser.no/ – Helsedirektoratet.

Rusforebyggende barne- og ungdomsorganisasjoner:

www.marita.no –  Marita-stiftelsen.

www.bkung.no – Blå Kors barn og ungdom.

www.juvente.no – Juvente er en ungdomsorganisasjon som jobber for rusgiftfri utvikling, fred, toleranse og like rettigheter for alle.

www.maungdom.no – Motorførernes Avholdsforbunds Ungdomsforbund.

www.juba.org  – Juba er en frivillig junior- og barneorganisasjon som arbeider for å redusere alkohol- og narkotikabruken i samfunnet.

Rus generelt:

www.rus.no -Rus & Samfunn er det ledende norske fagtidsskriftet for aktører og engasjerte på rusfeltet.

http://www.rustelefonen.no/  – Rustelefonen er en landsdekkende opplysningstjeneste om rus og hjelpetiltak. Profesjonelle veiledere svarer på spørsmål relatert til alkohol- og narkotikaproblematikk.

http://www.med.uio.no/klinmed/forskning/sentre/seraf/ – Senter for rus- og avhengighetsforskning – SERAF

www.blakors.no – Blå Kors.

http://www.sirus.no/ – Statens institutt for rusforskning.

 

Relaterte artikler

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *