Image ID: 1021324

Kristen ungdom og drikking?


Hørt om problemstillingen? Diskusjonen om det å være kristen og drikke alkohol kommer opp med jevne mellomrom og kanskje er det både nødvendig og bra – så lenge debatten og samtalen om temaet er god.

Temaet har kommet på banen ikke minst det siste halvannet året i forskjellige varianter. En undersøkelse fra NOVA i april 2010 viste at kristne 15-åringer i Oslo drikker like mye som andre ungdommer (http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/ostlandssendingen/1.7091153). Morten Eikli fra Skolelaget har vært en frontperson for at menigheter må våge å ta opp temaet (http://www.vl.no/kristenliv/article126577.zrm). En generell debatt om måtehold eller avhold bølget fram og tilbake mellom Rune Larsen og Ingebrigt Steen Jensen i avisen Vårt Land i sommer (http://www.vl.no/samfunn/article137603.zrm).

På Vårt Lands debatttforum på nett www.verdidebatt.no har temaet vært diskutert flittig. Her er linker til noen av diskusjonene de siste 2 årene som omhandler temaet kristen og alkohol:

1.     Juli 2011, ”Måtehold eller avhold”:

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat1/subcat8/thread161186/

2.     April 2011, ”Menigheter snakker ikke om alkohol”:

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat42/thread143345/#post_143345

3.     April 2010, ”Ung kristen? Drikk mer!”:

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat17/thread54530/#post_54996

4.     August 2009, ”Kristne og alkohol”:

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat1/subcat2/thread15026/#post_15026

Men hvordan er egentlig holdningene til og bruken av alkohol og andre rusmidler blant norsk, kristen ungdom i dag? Dette er det mye synsing om, noe som diskusjonene illustrerer. De fleste vil nok mene at det som i samfunnet for øvrig har skjedd en liberalisering også i denne gruppen.

Blå Kors tror beklageligvis også at dette stemmer, men ønsker å kunne dokumentere det. Derfor gjennomfører vi i høst, med støtte fra Helsedirektoratet, en spørreundersøkelse blant kristen ungdom om deres holdninger til og bruk av rusmidler, og først og fremst alkohol. Rapporten offentliggjøres på nyåret 2012.  Skulle resultatene bekrefte at det har skjedd en endring mot et større forbruk, også på de kristne ”arenaene” ønsker Blå Kors å ta tak i dette. I så fall ønsker vi å utarbeide nye målrettede rusforebyggende ”verktøy” og materiell til bruk i kristne forsamlinger, ungdomsgrupper o.l.

Ønsker du å være med på denne undersøkelsen? Mer informasjon om dette blir lagt ut i denne artikkelen senere i høst.

 

Relaterte artikler

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *