Starthjelp til samtale om rus


RUS kan være et vanskelig tema å snakke om både i møte med ungdom og voksne mennesker. Men fortvil ikke, det er hjelp å få!

Blå Kors har lang erfaring med rusforebyggende arbeid og har utarbeidet materiale til hjelp i nettopp konfirmantklasser, ungdomsklubber o.l. Konfirmasjonstida faller uheldigvis (?) sammen med det som for mange er debutalderen for alkohol (14,5 år). I flere deler av landet er også konfirmanttida selve ”inngangsbilletten” til å teste ut alkohol. Blå Kors satser på å hjelpe menighetene til å takle denne situasjonen på best mulig måte.

Vi har 3 ulike typer materiell som kan benyttes sammen eller hver for seg, nemlig filmen ”Festen”, foreldrebrosjyren ”Foreldre er viktige” og ressursboka ”Er det så farlig, da?”.

Under kan du lese mer om dette materialet.

 

Filmen ”FESTEN”
Dette er en spillefilm (30 min) som trigger for en samtale om rus og valgproblematikk. I filmen møter vi tre ungdommer; søsknene Tyra og Stian, samt den nye naboen Maren. Filmen bygger seg opp mot en hjemme- alene- fest som får litt ulike konsekvenser for disse ungdommene. ”Festen” er laget spesielt for konfirmantalderen, men den vil være relevant for alle i alderen 14 – 16 år. Vedlagt er også forslag til gruppeoppgaver.

 

 

 

 

 

Brosjyren ”FORELDRE ER VIKTIGE!”
Denne er laget med tanke på å styrke foreldrene som de viktigste rusforebyggerne og er en god samtalestarter.
Foreldre og deres holdninger er svært viktige for ungdommenes holdninger til alkohol, og vi har derfor laget en brosjyre beregnet for konfirmantforeldre. Den er ment som en hjelp til å få i gang samtale og refleksjon om ungdom og alkohol, og kan for eksempel brukes som utgangspunkt for gruppesamtaler på foreldremøter.

 

 

 

 

Boken ”ER DET SÅ FARLIG DA?”
Dette er en bok som reflekterer rundt ungdomskultur og kirkens muligheter til å være en positiv aktør i det rusforebyggende arbeidet, skrevet for ledere i kristent ungdomsarbeid. Her får du praktiske råd til hvordan menigheten kan gjennomføre samlinger med foreldre, konfirmanter og skoleklasser. Inneholder studieopplegg som er godkjent av Norges Kristelige studieråd. Gitt ut i samarbeid med IKO (www.iko.no).

 

 

 

 

 

Undervisningsmaterialet er utarbeidet av Blå Kors gjennom et samarbeid som heter ROK (Rus- oppvekst- kirke). ROK er et samarbeidsprosjekt mellom Blå Kors, IKO og Kirkerådet.

 

Interessert i materialet?

Brosjyra er gratis, mens filmen og boka må kjøpes. Materiellet kan bestilles fra Blå Kors Norge på e-mail post@blakors.no eller pr telefon 22032740. Informasjonskonsulent i Blå Kors Norge, Tina Fagerhus Brodal, kan gi svar på eventuelle spørsmål. Hun treffes på telefon 22 03 27 47.

 

 

Relaterte artikler

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *