Nyheter

Nyheter blir aldri gamle – i hvert fall ikke sjangeren, dog kanskje innholdet. Sakene i denne kategorien er stort sett reisebrev, intervjuer eller reklame for diverse arrangement, eller lignende.

Har det skjedd noe som vi burde skrive om, ta KONTAKT HER.

bibelen.no
Tankesmie: Hvilken rolle kan/bør Bibelen ha i et ungdomsarbeid? Hva bør man være klar over når man bruker Bibelen i et ungdomsarbeid, i og med at erfarings- og kunnskapsgrunnlaget til ungdommene er svært variert? Henger praktisert skrift-/åpenbaringssyn sammen med teorien bak? Hva er nødvendigheten og begrensingene av en vitenskapelig lesning av Bibelen for kirka?

Tankesmie om «Ungdom og Bibel» på MF 27. april

Vi fortsetter å presentere bidragsytere til UKT-konferansen. Her kan dere lese om filmregissør og fotograf Aslaug Holm.

Fortellingen om oss selv
Reisebrev: "Arena er en arena der man blir bedre kjent med andre mennesker og med Jesus."

Reisebrev: ARENA 2016